Posíleni krizí!?

24. března 2021

Online setkání je určeno pro učitele vzdělávací oblasti Člověk a společnost, kteří zvažují pravidelné setkávání se svými kolegy v Hradci Králové a okolí a dává jim smysl hovořit o své výuce, inspirovat se příklady dobré praxe. Kteří ocení společenský rozměr setkávání, ale potřebují také reflektovat aktuální okolnosti, které podmiňují výuku dějepisu a občanské výuky. Zda a jak ji ovlivní zkušenost s distančním vzděláváním? Co v tomto ohledu může nabídnout profesní setkávání?

Kapacita semináře je naplněna, děkujeme za zájem.

Program

15:00-15:45 Poptávka po profesním setkávání v kontextu zkušenosti s distanční výukou

15:45-16:30 Nabídka profesního setkávání ze strany MAP a v pojetí vzájemně se učících komunit

Odkaz na setkání bude zaslán registrovaným účastníkům.