Posíleni krizí!?

12. června 2020, 10:00-14:00, Nový kostel, Litomyšl

Tento školní rok se nám již nepodaří zorganizovat plánovaný seminář Hodnocení v soudobých dějinách. Přesto se sejdeme, abychom reflektovali situaci, ve které jsme se jako učitelé ocitli po uzavření škol. Na setkání se společně ohlédneme za naší zkušeností s distanční výukou a pokusíme si odpovědět na otázku, co by šlo z této situace trvale využít ve vyučování dějepisu. Seminář povede Petr Sedlák.