Obrazy války

Vzdělávací multimediální aplikace Obrazy války si klade za cíl obohatit výuku druhé světové války v kontextu českých dějin (v perspektivě české, německé, židovské ad.) o témata, která jsou podstatná pro naši dnešní kulturní paměť a zároveň blízká současnému člověku.

Autoský přístup stojí na dvou pilířích: tím prvním je pestrá škála materiálů – od dobových filmových a vizuálních reprezentací přes vzpomínky politiků a pamětníků až po ohlasy válečného dění v současné kultuře. Druhý tvoří struktura aplikace. Celkem třináct kapitol jsme rozdělili do dvou celků. Kapitoly strukturované podle osy Události jsou určovány centry naší kulturní paměti a vyprávěním o druhé světové válce. V kapitolách, jež učitelům a žákům nabízíme, toto vyprávění nejen reprodukujeme, ale analýzou a kladením otázek rekonstruujeme a dekonstruujeme. Jak se vypráví o klíčových událostech druhé světové války? V jakém vztahu jsou reprezentace těchto událostí k tehdejší válečné sociální realitě? Další skupinu kapitol tvoří Obrazy. Zde jsme se snažili nejen poukázat na ustálené způsoby zobrazování války, ale nabídnout i obrazy, které mohou být klíčem k pochopení a uchopení válečné zkušenosti. Tuto zkušenost se snažíme představit nikoli pouze jako dějepisnou látku, ale jako cosi neuzavřeného a aktuálního, souvisejícího nejen s historickým, ale i občanským vzděláváním a mediální výchovou. 

Vzdělávací aplikace je dostupná také on-line na webu D21: Obrazy války.