Obrazy dějin každodennosti: chromolitografie mezi muzeem a školou

7. dubna 2021, 10:00 - 11:00, online

Reklamy, kalendáře, atlasy rostlin a živočichů, školní tabule či kopie uměleckých děl – za zdánlivě běžnou vizuální produkcí se skrývají jak zajímavé technologické postupy, tak možnosti zkoumání společnosti přelomu 19. a 20. století, která je vytvořila. Oběma těmto perspektivám se věnuje výstava Uměleckoprůmyslového musea v Praze nazvaná Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách reklamy a umění a s ní spojená sada cvičení v aplikaci HistoryLab. Jak lze vystavovat obrazy masové vizuální produkce v muzeu? A co mohou přinést do školní výuky? Nejen těmto otázkám se budeme během webináře věnovat. Jako lektoři vystoupí kurátorky výstavy společně s autory a autorkami tematických cvičení v aplikaci HistoryLab.

Lektoři: Lucie Vlčková, Dana Havlová Rovenská, Vladimíra Sehnalíková, Andrea Hrůzová Průchová, Pavla Sýkorová, Václav Sixta

 

Program

1. Úvod

2. Proč se zabývat chromolitografií?
Barvotisk je dnes synonymem pro zjednodušené zobrazení. Jak toto označení vzniklo a jaká technologie tisku se za ním skrývá?

3. Chromolitografie na výstavě
Jak tento specifický materiál na pomezí dějin umění a dějin každodennosti představit veřejnosti a žákům. V této části webináře se podíváme na několik příkladů barvotiskových obrazů a možnosti jejich interpretace. Jak chromolitografie přispěla k názorným vizuálním metodám školní výuky?

4. Vizuální prameny ve vzdělávání
Proč jsou obrazy zajímavým pramenem pro žáky ve výuce? Vizuální historie, vizuální gramotnost a jejich místo v aplikaci HistoryLab.

5. Nová cvičení v aplikaci HistoryLab
V této části webináře se budeme věnovat sadě cvičení v aplikaci HistoryLab, která vznikla u příležitosti výstavy. Jak využít ve výuce reklamu na šicí stroj nebo třeba fonograf?

6. Závěr

 

Webinář vznikl v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní kulturní identity na léta 2016 – 2022 (NAKI II) Ministerstva kultury ČR: Plakát jako nástroj komunikace a kulturně-historický pramen: vizuální médium proměn národní kulturní identity v letech 1880-1938, postupy jeho ochrany, uchování a zpřístupnění (DG18P02OVV011)