Mapování artefaktů ve veřejném prostoru

29. dubna 2022, 9:00–15:00, Ústav pro studium totalitních režimů, Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

Minulost zanechává v krajině a v ulicích měst své stopy. Relikty minulosti mohou být mohutné a výstavní, nebo naopak zapadlé, zanedbané či téměř neviditelné. Může se jednat o výstavní objekty klíčové pro identitu města či čtvrti (sídla důležitých institucí, chrámy, památníky) nebo o maličkosti například v podobě stále používané normalizační autobusové zastávky. V kruhu učitelů a didaktiků dějepisu budeme uvažovat o možnostech využití veřejného prostoru a míst paměti v badatelsky orientované výuce. Workshop bude postaven na práci s mobilní aplikací vyvinutou pro práci žáků ve veřejném prostoru.

Seminář se uskuteční v Domě Radost na náměstí W. Churchilla, veřejný prostor a okolí budovy využijeme při workshopové části.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 7727/2021-2-379 

Kapacita semináře je naplněna, děkujeme za zájem.

Program semináře

9:00–10:00       Úvod: Didaktické mapování veřejného prostoru

10:00–10:15     Pauza na občerstvení

10:15–11:15     Workshop v terénu: Náměstí W. Churchilla

11:15–12:15     Reflexe workshopu a zkušeností s prací s aplikací

12:15–12:45     Pauza na občerstvení

12:45–14:00     Paměť ve veřejném prostoru: další projekty

14:00–15:00     Závěrečná diskuze o metodických doporučeních