Krajské setkání: Společenství praxe vzdělávací oblasti Člověk a společnost

12. 4. 2019; 9.00–15.00 (17.00), Filozofická fakulta UJEP, Pasteurova 13, Ústí nad Labem

Setkání je určeno pro učitele a další zájemce o další vzdělávání a sdílení dobré praxe ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost z Ústeckého kraje a pro tamní pilotní školy projektu PPUČ Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV).

V prvním bloku setkání představí zástupci NÚV projekt PPUČ a na konkrétních zkušenostech s aktivitami a didaktickými metodami pojetí společenských věd jako rozvíjení gramotnosti při (ne)formálním vzdělávání ve společenskovědních tématech.

V dalším bloku zástupci vzdělávacího oddělení ÚSTR (Roman Anýž a Peter Sokol) představí didaktické pojetí historického myšlení (gramotnosti), které rozvinul kanadský didaktik dějepisu Peter Seixas (The Big Six). Možné využití tohoto pojetí ve výuce dějepisu demonstrují na praktické ukázce hodiny moderních dějin, s využitím online aplikace pro interpretaci historických pramenů HistoryLab. V odpoledním bloku budou zástupci NÚV a ÚSTR, ale i dalších organizací a institucí informovat o své nabídce vzdělávacích programů a možností spolupráce, které směřují dlouhodobě k učitelům.

Setkání je pokračováním iniciativy NÚV a ÚSTR oslovit učitele vzdělávací oblasti Člověk a společnost v regionech a navazuje na setkání učitelů z Pardubického kraje dne 23. listopadu 2018 v Litomyšli.

Seminář probíhá ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání.

Přihlásit se na seminář