Každodennost ve 20. století pohledem pramenů

28. listopadu 2019; Kulturní institut Alternativa, Osvoboditelů 3778, Zlín

Jak pracovali, bydleli, přemýšleli a pracovali dědečkové a babičky našich žáků a dědečkové a babičky těchto prarodičů? Jak se měnily životní styl, kulturní vzorce, pracovní podmínky a státní a ideologické instituce v průběhu 20. století? Nejenom na tyto otázky odpoví seminář věnovaný některým aspektům každodenního života ve 20. století, které nahlíží v široké komparativní perspektivě. Seminář představí model badatelsky orientované výuky, ve které si žák pomocí analýzy pramenů sám vytváří názor na výše zmíněná témata.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 27380/2019-1-942.

Přihlásit se na seminář

 

Program

9.00 – 9.45: Badatelsky orientovaná výuka ve výuce dějepisu

V úvodním bloku budeme prezentovat teoretické rámce badatelsky orientované výuky v dějepisu. Seznámíme se s pojmy jako historické myšlení, historická gramotnost, výuka založená na bádání a výuka založená na dokumentech.

9.45 – 10.30: Historický pramen a školní historický pramen

Na konkrétním příkladu ilustrujeme specifika tzv. školního historického pramene. Soustředíme se na několik dokumentů ilustrujících kontinuitu a změnu v psaní posudků na zaměstnance.

10.30 – 10.45: Přestávka na občerstvení

10.45 – 12.15: Proměny učňovského školství

V tomto bloku představíme set pramenů vztahující se k podobě učňovského školství a budeme diskutovat podobu didaktického aparátu k tomuto setu ilustrující poměry ve vzdělávání učňů za první republiky a v době komunistického režimu.

12.15 – 13.45: Proměny postavení ženy ve 20. století

Poslední blok bude věnován samostatné práci s prameny, ve které budou mít účastníci možnost zhodnotit znalosti nabyté v předchozích blocích. Učitelky a učitelé budou mít k dispozici set pramenů ilustrující posuny v postavení ženy ve společnosti od první republiky po 80. léta 20. století a budou navrhovat postupy pro práci s prameny.

13.45 – 14.00: Závěr a evaluace

 

Seminář se koná ve spolupráci Soka Zlín a magistrátu města Zlín.

Lektoři: Jaroslav Pinkas (ÚSTR), Martin Marek (SOkA Zlín)