Kabinet D21: Válka na Ukrajině ve škole

9. března 2022, 16:00–17:00, online v Google Meet

22-3-9-kabinet-pozvankab

Probíhající válka na Ukrajině přinesla mnoho výzev do školního prostředí. Zejména dějepis a výchova k občanství se v tomto ohledu dostaly do centra pozornosti. Práce s různorodými emocemi, protichůdnými informacemi a historickými kontexty, občanská angažovanost a nutnost čelit nejistotě budoucího vývoje překryly plánovanou výuku a ovlivňují soustředění žáků. Otevíráme proto online setkání pro učitele a učitelky dějepisu a občanské výchovy, které je určeno ke sdílení zkušeností a vzájemné inspiraci. Máte vlastní zkušenost dobré praxe v reakci na aktuální situaci? Chcete se dozvědět, jak ji řeší na jiných školách a jaká je nabídka podpory pro učitele? 

V případě zájmu se přihlaste do Kabinetu D21 prostřednictvím jednoduchého formuláře do 9. března 12 hodin, poté Vám zašleme odkaz na setkání v Google Meet.

Kapacita semináře je naplněna, děkujeme za zájem.