Jak učit o pádu komunistické diktatury?

Metodický poster zaměřený na rok 1989 představuje inspiraci pro pro přípravu či reflexi výuky. Jak s žáky rozvíjet historickou gramotnost v souvislosti se změnami roku 1989?

Jedním z ústředních motivů posteru je práce s prameny. V rámci našich projektů můžete využít řadu materiálů připravených do výuky. V rámci naší Databáze normalizace naleznete kapitolu Pozdní normalizace, kde jsou k dispozici ukázky k tématu přestavby a protestů z let 1988 a 1989. Na našem anglickojazyčném vzdělávacím portálu socialismrealised.eu je roku 1989 věnována celá kapitola. Materiály jsou v českém jazyce, opatřeny anglickými titulky. Řadu historických pramenů lze také najít na zvláštním webu Ústavu pro studium totalitních režimů, věnovanému právě roku 1989.

A v neposlední řadě je k dispozici několik cvičení v aplikaci Historylab.cz: například Jakou budoucnost nabízeli?, K čemu jsou nám výročí?, Jak se měnil význam 17. listopadu?, Jak si připomínáme Listopad na Albertově? či Deset let po revoluci, Děkujeme odejděte!

Inspirovat se můžete také webinářem Rok 1989 jako téma pro badatelskou výuku nebo krátkými videi, které jsme natočili pro akci Korzo národní: Vzpomínání na 17. listopad, Perspektivy „před” a „po” a Socialism Realised: The Velvet Revolution for Foreigners.

V případě zájmu o zaslání metodického posteru poštou nám napište na infoD21@ustrcr.cz.