HistoryLab: práce s prameny v historickém vzdělávání

Distanční seminář, 7. – 28. května 2021

Zaujala vás aplikace HistoryLab a rádi byste si tuto digitální dílnu pro práci s prameny ve výuce dějepisu vyzkoušeli? Zajímá vás, jak naplno využít její potenciál a jak dávat žákům zpětnou vazbu na práci s prameny? Nabízíme distanční seminář, který vás v několika lekcích s aplikací seznámí.

Během semináře se budeme zabývat tím, jak vybrat vhodné cvičení, jak ho žákům zadat a jak pracovat s výsledky. Součástí semináře bude jak metodická podpora, tak praktická část zahrnující práci s aplikací a v neposlední řadě také sdílení zkušeností s ostatními účastníky a účastnicemi kurzu. Seminář je určen především pro začínající uživatele HistoryLabu.

Přihlásit se na seminář

 

Program

7. května: Úvodní setkání účastníků 15:00–15:45

Úvodní online setkání bude sloužit ke sdílení očekávání od kurzu, představení harmonogramu a vyjasnění případných dotazů ze strany účastníků.

10. – 14. května: individuální práce s HistoryLabem a příprava zadání pro žáky

V této části kurzu se zaměříme především na důkladné seznámení se s funkcemi, které HistoryLab pro výuku nabízí. Jak vypadá HistoryLab z pohledu žáků a jak z pohledu učitele? Jak vybrat vhodné cvičení pro vaši třídu? Výsledkem této části kurzu by mělo být zadání práce s HistoryLabem pro vaši třídu. V průběhu této části semináře budou k dispozici lektoři ke konzultacím. Maximální časová náročnost 2 hodiny 45 min.

Lektoři budou k dispozici během konzultačních hodin ve středu 12. května od 17:00 do 18:00. Konzultace bude probíhat přes Google Meet.

17. – 26. května: Hodnocení žákovské práce - individuální část

V této části se zaměříme na metodickou podporu v oblasti hodnocení žákovské práce v HistoryLabu. Její součástí bude i práce s anonymizovanými výsledky vašich žáků. Co lze považovat za dostatečný výkon při analýze a interpretaci historického pramene? V průběhu práce budou k dispozici lektoři ke konzultacím. Maximální časová náročnost jsou 3 hodiny.

Lektoři budou k dispozici během konzultačních hodin ve středu 19. května od 17:00 do 18:00 a v úterý 25. května od 17:00 do 18:00 Konzultace budou probíhat přes Google Meet.

28. května: Závěrečné společné setkání 14:00–15:30

V rámci závěrečného online setkání se ohlédneme zpět za zkušenostmi z celého kurzu a podíváme se na nejdůležitější momenty práce s HistoryLabem. Setkání se uskuteční přes Google Meet.

 

Seminář je akreditován MŠMT pod č.j. 833/2019-2-182.

Aplikace Historylab je vyvíjena v rámci projektu „Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti“ č. TL01000046, řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR.