Dějiny na fotografii. HistoryLab: Práce s prameny v historickém vzdělávání

15. 2. 2019; 9:00 – 14:00, Ústav pro studium totalitních režimů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, 5. patro, místnost č. 522

Pokud do dějepisu zapojíte práci s historickými fotografiemi, zvýší se zájem žáků o výuku. Dobře zvolené snímky jsou nejen atraktivní, ale lze je využít i k podpoře analytických dovedností. Fotky jsou přístupnější než texty. Seminář seznámí učitele s aplikací HistoryLab.cz, která funguje jako digitální dílna pro práci s historickou fotografií. Účastníci kurzu si osvojí postupy, jak fotografie účinně využít a jak mohou dále využívat aplikaci HistoryLab.cz.

U semináře probíhá akreditační řízení.

Přihlásit se na seminář

Program semináře:

9:00 - 9:30: Jak pracujeme s fotografiemi ve výuce? Reflexe vlastní pedagogické praxe a sdílení zkušeností. (Kamil Činátl)

9:30 - 9:45: Korejské děti v české škole (1953) - praktické cvičení s fotografií v HistoryLabu.cz. (Čeněk Pýcha)

9:45 - 10:00 Pauza na kávu

10:00 - 10:30: Jak pracovat s fotografiemi ve výuce? Seznámení s metodikou práce s fotkami ve výuce o minulosti. (Kamil Činátl)

10:30 - 11:15: Proměny obce Horní Vysoké - praktické cvičení s fotografií HistoryLabu.cz. (Terezie Vávrová)

11:15 - 12:00: Napalm Girl - praktické cvičení s fotografií HistoryLabu.cz. (Čeněk Pýcha)

12:00 - 12:30 Pauza na občerstvení

12:30 - 13:15: Proč byli vysídleni? - praktické cvičení s fotografií HistoryLabu.cz. (Terezie Vávrová)

13:15 - 14:00: Proč pracovat s fotografiemi ve výuce? Promýšlení vzdělávacích cílů, zkušenosti z testování HistoryLabu.cz, shrnutí závěrů ze semináře a diskuze.