HistoryLab distančně

Distanční seminář 19. listopadu – 10. prosince 2020

Zaujala vás aplikace HistoryLab a rádi byste si tuto digitální dílnu pro práci s prameny ve výuce dějepisu vyzkoušeli? Zajímá vás, jak naplno využít její potenciál a jak dávat žákům zpětnou vazbu na práci s prameny? Nabízíme distanční seminář, který vás v několika lekcích s aplikací seznámí.

Během semináře se budeme zabývat tím, jak vybrat vhodné cvičení, jak ho žákům zadat a jak pracovat s výsledky. Součástí semináře bude jak metodická podpora, tak praktická část zahrnující práci s aplikací a v neposlední řadě také sdílení zkušeností s ostatními účastníky a účastnicemi kurzu. Seminář je určen především pro začínající uživatele HistoryLabu.

Přihlásit se na seminář

 

Program

19. listopadu Úvodní setkání účastníků 15:00–15:45

Úvodní online setkání bude sloužit ke sdílení očekávání od kurzu, představení harmonogramu a vyjasnění případných dotazů ze strany účastníků.

 23. – 27. listopadu: Individuální práce s aplikací HistoryLab a příprava zadání pro žáky

Lektoři budou k dispozici během konzultačních hodin ve středu 25. listopadu od 17:00 do 18:00. Konzultace bude probíhat přes odkaz na Google Meet.

30. listopadu – 9. prosince: Hodnocení žákovské práce - individuální část

V této části se zaměříme na metodickou podporu v oblasti hodnocení žákovské práce v HistoryLabu. Její součástí bude i práce s anonymizovanými výsledky vašich žáků. Co lze považovat za dostatečný výkon při analýze a interpretaci historického pramene? V průběhu práce budou k dispozici lektoři ke konzultacím.

Lektoři budou k dispozici během konzultačních hodin ve čtvrtek 3. 12. od 17:00 do 18:00 a v pondělí 7. 12. od 17:00 do 18:00. Konzultace budou probíhat přes stejný odkaz na Google Meet.

10. prosince: Závěrečné společné setkání 14:00–15:30

V rámci závěrečného online setkání se ohlédneme zpět za zkušenostmi z celého kurzu a podíváme se na nejdůležitější momenty práce s HistoryLabem. Setkání se uskuteční přes Google Meet.

 

Aplikace Historylab je vyvíjena v rámci projektu „Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti“ č. TL01000046, řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR.