Historická gramotnost v praxi

13. října 2022, 10:00–15:00 Hotel Lužnice, ČSLA 41, 391 11 Planá nad Lužnicí

2022-10-historicka-gramotnost

Seminář je určen pro učitele dějepisu a společenských věd, kteří se chtějí seznámit s konceptem historické gramotnosti a vyzkoušet si konkrétní výukové materiály z nové, badatelsky pojaté učebnice dějin 20. století. Historická gramotnost předpokládá, že žáci a žákyně se neučí pouze znát historická fakta, ale minulost aktivně poznávají. Účelem dějepisného vzdělávání je vysvětlit jim „pravidla hry“ při zacházení s historií mimo školu – v rodině, v širší komunitě, v médiích, v politice. Seminář je koncipován jako interaktivní, aby si účastníci sami vyzkoušeli práci na rozvoji historické gramotnosti a takto prakticky získané dovednosti mohli aplikovat ve vlastní praxi.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 635/2022-2-167. 

Seminář je pořádán ve spolupráci s Krajským akčním plánem Jihočeského kraje, a proto je určen pouze pro učitele z Jihočeského kraje.

Přihlásit na seminář

Program semináře

10:00–⁠11:00 Historická gramotnost: vymezení pojmu

V prvním bloku se seznámíme s  pojmem historická gramotnost a představíme badatelskou učebnici soudobých dějin a aplikaci HistoryLab.cz

11:00–⁠11:15 Pauza na občerstvení

11:15–⁠12:15 Badatelská výuka v dějepise

Druhý blok se bude věnovat principům badatelské výuky. Na konkrétním příkladu ukážeme, jak postupovat od badatelské otázky přes práci s prameny k odpovědím, které formulují samotní žáci.

12:15–⁠12:45 Pauza na oběd

12:45–14:00 Práce s konkrétní metodikou

V tomto bloku si vyzkoušíme práci s konkrétní kapitolou badatelské učebnice.

14:00–⁠15:00 Jak hodnotit rozvoj historické gramotnosti?

V posledním bloku semináře otevřeme otázku, jak výuku dějepisu zaměřenou na rozvoj historické gramotnosti hodnotit a jak poskytovat žákům zpětnou vazbu.