Historická gramotnost v praxi

10. června 2022, 9:00–14:00, Hotel UNO, T. G. Masaryka 897, Ústí nad Orlicí

2022-06-historicka-gramotnost

Seminář je určen pro učitele dějepisu a společenských věd, kteří se chtějí seznámit s konceptem historické gramotnosti. Historická gramotnost předpokládá, že žáci a žákyně se neučí pouze znát historická fakta, ale minulost aktivně poznávají. Účelem dějepisného vzdělávání je vysvětlit jim „pravidla hry“ při zacházení s historií mimo školu – v rodině, v širší komunitě, v médiích, v politice.

Cílem semináře je praktické představení konceptu historické gramotnosti (historického myšlení) a ukázka příkladů, jak tyto koncepty zařadit a rozvíjet ve výuce. Učitelé budou mít na tomto semináři možnost promýšlet teoretické rámce výuky na příkladu konkrétních výukových materiálů z nové badatelsky pojaté učebnice dějin 20. století. Seminář je koncipován jako interaktivní, aby si účastníci sami vyzkoušeli práci na rozvoji historické gramotnosti a takto prakticky získané dovednosti mohli aplikovat na vlastní praxi.

Seminář je nabízen v rámci projektu Dějepis+ ve spolupráci s NPI a MŠMT. Po skončení semináře proběhne prezentace projektu s možností zapojit se ve školním roce 2022/2023. 

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 635/2022-2-167. 

Přihlásit na seminář