Historiana – hřiště pro žáky i učitele

Distanční seminář, 13. května – 17. června 2021

Jak se ve výuce dějepisu naučit pracovat s prameny? A kde k tomu získat metodickou podporu? Distanční seminář nabídne vhled do způsobu práce s pramennými sadami a konkrétními nástroji pro sestavení on-line lekcí v digitálním prostředí Historiana. Seminář též představí způsob, jakým využít poznatky ve vlastní praxi, ať už přímo v systému Historiana v on-line prostředí, nebo nepřímo “offline” při zapojení pramenů a analytické práce s nimi do výuky. Kurz připravujeme s pedagogy, kteří se v posledních letech podíleli na vývoji Historiany.

Kapacita semináře je naplněna, děkujeme za zájem.

 

Program

13. května 14.00–16.00 Úvodní setkání účastníků

Úvodní setkání proběhne online. Účastníkům zašleme týden dopředu videolekci „Vítáme vás v Historianě” (cca 25 minut), na jejímž základě se budou moci seznámit s platformou Historiana a zkusit si založit vlastní účet.

Konzultace 1: pomoc se založením účtu, přihlášením a orientací v základním rozhraní Historiany

14. května – 19. května: Výběr pramenné sady

Účastníci se seznámí se třemi pramennými sadami a vyberou si jednu z nich pro samostatnou práci.

Konzultace 2: ovládání prostředí Historiana. Lektoři budou k dispozici ke konzultacím Konzultace 3: výběr kolekce, kombinace kolekcí a tvorba cvičení

20. května – 27. května: Příprava vlastního cvičení

Z vybrané pramenné sady bude každý účastník v online editoru cvičení v prostředí Historiana sestavovat modelové cvičení do své výuky.

Konzultace 4: Editor cvičení Historiany a jeho ovládání

1. června – 4. června: Revize cvičení na základě komentářů od lektorů

K vytvořeným cvičením poskytnou lektoři zejména technický komentář, který bude možné zohlednit v inovované verzi cvičení.

Konzultace 5: Editor cvičení Historiany a jeho ovládání

7. června – 16. června: Studium vytvořených cvičení

Z cvičení vytvořených kolegy vyberou účastníci alespoň jedno, které si prostudují a opatří komentářem.

17. června 14.00–16.00 Závěrečné společné setkání

Závěrečné setkání se zaměří na společnou reflexi vytvořených cvičení

 

Seminář je akreditován MŠMT pod č.j. 32371/2020-2-852.