Historiana: hřiště pro žáky i učitele. Online kurz

16. listopadu–14. prosince 2021, online

2021-historiana

Jak se ve výuce dějepisu naučit pracovat s prameny? A kde k tomu získat metodickou podporu? Distanční seminář nabídne vhled do způsobu práce s pramennými sadami a konkrétními nástroji pro sestavení on-line lekcí v digitálním prostředí Historiana. Seminář též představí způsob, jakým využít poznatky ve vlastní praxi, ať už přímo v systému Historiana v on-line prostředí, nebo nepřímo “offline” při zapojení pramenů a analytické práce s nimi do výuky. Kurz připravujeme s pedagogy, kteří se v posledních letech podíleli na vývoji Historiany.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 21460/2021-4-778.

Kapacita semináře byla naplněna. Děkujeme za zájem.

 

Program

16. listopadu 15.00–16.00: Úvodní setkání účastníků

Úvodní setkání proběhne online. Účastníkům zašleme týden dopředu videolekci „Vítáme vás v Historianě” (cca 25 minut), na jejímž základě se budou moci seznámit s platformou Historiana a zkusit si založit vlastní účet.

16. listopadu–22. listopadu: Výběr pramenné sady

Účastníci se seznámí se třemi pramennými sadami a vyberou si jednu z nich pro samostatnou práci.

17.listopadu–28. listopadu: Příprava vlastního cvičení

Z vybrané pramenné sady bude každý účastník v online editoru cvičení v prostředí Historiana sestavovat modelové cvičení do své výuky.

1. prosince – 6. prosince: Revize cvičení na základě komentářů od lektorů

K vytvořeným cvičením poskytnou lektoři zejména technický komentář, který bude možné zohlednit v inovované verzi cvičení.

7. prosince–13. prosince: Studium vytvořených cvičení

Z cvičení vytvořených kolegy vyberou účastníci alespoň jedno, které si prostudují a opatří komentářem

14. prosince 15.00–17.00: Závěrečné společné setkání

Závěrečné setkání se zaměří na společnou reflexi vytvořených cvičení

2021-historiana-logo