Filmové obrazy příslušníků SNB

19. února 2021, 10 – 11 hod., online zde

Vzdělávací aplikace Filmové obrazy příslušníků SNB nabízí učitelkám a učitelům možnost využít filmové ukázky týkající se činnosti Sboru národní bezpečnosti, které vznikly v období před a zvláště po 17. listopadu 1989 (včetně jednoho záznamu přímo z tohoto dne). Lektor Petr Sedlák aplikaci představí a ukáže, jak ji prakticky využít jako knihovnu, ve které si pedagog ukázky vybírá podle svého uvážení, nebo jako dílnu, ve které s žáky společně rozebírá ukázky s pomocí doporučených postupů v souladu s pojetím badatelské výuky.