Dějiny ve škole

Aplikace Dějiny ve škole obrací svou pozornost „dovnitř” našeho hlavního tématu – do školy. Chtěli jsme vystoupit z opakujícího se „metodikaření” jednotlivých výukových objektů a námětů a zamyslet se nad měnící se rolí učitelů a školy v české společnosti.

Školní prostředí je v naší společnosti univerzální instituce, vzbuzuje vzpomínky a emoce v každém z nás. Výuka odráží specifika doby, mění se, ale zároveň v něčem zůstává stejná, a proto otevřená srovnání. Náš hlavní zájem patří dějepisnému vyučování, které hraje důležitou roli při socializaci do národního kolektivu a při vytváření (nebo naopak přeměně) kolektivních mýtů. V jemných nuancích probírané látky, i v jejích revolučních změnách, můžeme postihnout politické a společenské zvraty. Role školy jako zásadní instituce státního a společenského vývoje je tématem předkládaného DVD, kde najdete náměty, které toto téma konkrétně rozvíjí na široké škále abstrakce.

Vzdělávací aplikace je dostupná také on-line na webu D21: Dějiny ve škole.