Dějiny na fotografii. HistoryLab: Práce s prameny v historickém vzdělávání

4. 6. 2019; 8.30 – 13.30, Gymnázium Pierra de Coubertina, náměstí Františka Křižíka 860, 390 01 Tábor

Pokud do dějepisu zapojíte práci s historickými fotografiemi, zvýší se zájem žáků o výuku. Dobře zvolené snímky jsou nejen atraktivní, ale lze je využít i k podpoře analytických dovedností. Fotky jsou přístupnější než texty. Seminář seznámí učitele s aplikací HistoryLab.cz, která funguje jako digitální dílna pro práci s historickou fotografií. Účastníci kurzu si osvojí postupy, jak fotografie účinně využít a jak mohou dále využívat aplikaci HistoryLab.cz.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 833/2019-2-182.

Přihlásit se na seminář

Předběžný program semináře:

8:30 - 9:00 Jak pracujeme s fotografiemi ve výuce? Reflexe vlastní pedagogické praxe a sdílení zkušeností (Kamil Činátl, ÚSTR)

9:00 - 9:45 Napalm Girl - praktické cvičení s fotografií v HistoryLabu (Kamil Činátl, ÚSTR).

9:45 - 10:25 Modelová hodina s využitím HistoryLabu - cvičení Proč byli vysídleni? (Miroslav Velík, Gymnázium P. de Coubertina Tábor).

10:25 – 10:40 Pauza na kávu

10:40 – 11:15 Diskuze nad modelovou hodinou a možnostmi využití fotografie ve výuce, prezentace výsledků z testování cvičení Proč byli vysídleni? (Miroslav Velík, Gymnázium P. de Coubertina Tábor).

11:15 - 12:00 Jak pracovat s fotografiemi ve výuce? Seznámení s metodikou práce s fotkami ve výuce o minulosti a s aplikací HistoryLab (Kamil Činátl, ÚSTR).

12:00 - 12:45 Proměny obce Horní Vysoké - praktické cvičení s fotografií HistoryLabu (Kamil Činátl, ÚSTR).

12:45 - 13:00 Pauza na občerstvení

13:00 - 13:30 Proč pracovat s fotografiemi ve výuce? Promýšlení vzdělávacích cílů, zkušenosti z testování HistoryLabu, shrnutí závěrů ze semináře a diskuze. (Kamil Činátl, ÚSTR, Miroslav Velík, Gymnázium P. de Coubertina Tábor).