Dějiny na fotografii. HistoryLab: Práce s prameny v historickém vzdělávání

7. 6. 2019; 8.30 – 13.30, Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 118/2, 169 00 Praha 6 – Hradčany

Pokud do dějepisu zapojíte práci s historickými fotografiemi, zvýší se zájem žáků o výuku. Dobře zvolené snímky jsou nejen atraktivní, ale lze je využít i k podpoře analytických dovedností. Fotky jsou přístupnější než texty. Seminář seznámí učitele s aplikací HistoryLab.cz, která funguje jako digitální dílna pro práci s historickou fotografií. Účastníci kurzu si osvojí postupy, jak fotografie účinně využít a jak mohou dále využívat aplikaci HistoryLab.cz.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 833/2019-2-182.

Přihlásit se na seminář

Předběžný program semináře:

8:30 - 9:00 Jak pracujeme s fotografiemi ve výuce? Reflexe vlastní pedagogické praxe a sdílení zkušeností (Kamil Činátl, Čeněk Pýcha, ÚSTR)

9:00 - 9:45 Napalm Girl - praktické cvičení s fotografií v HistoryLabu (Kamil Činátl, ÚSTR)

9:45 - 10:30 Sdílení zkušeností s HistoryLabem z praktické výuky - cvičení Proč řešit židovskou otázku? a Proč byli uneseni? (Miroslav Pešek, Gymnázium Jana Keplera)

10:30 – 10:45 Pauza na kávu

10:45– 11:30 Korejské děti v české škole (1953) - praktické cvičení s fotografií v HistoryLabu (Čeněk Pýcha, ÚSTR)

11:30 - 12:15 Jak pracovat s fotografiemi ve výuce? Seznámení s metodikou práce s fotkami ve výuce o minulosti a s aplikací HistoryLab (Kamil Činátl, Čeněk Pýcha, ÚSTR)

12:15 - 12:45 Proměny obce Horní Vysoké - praktické cvičení s fotografií HistoryLabu (Kamil Činátl, ÚSTR).

12:45 - 13:00 Pauza na občerstvení

13:00 - 13:30 Proč pracovat s fotografiemi ve výuce? Promýšlení vzdělávacích cílů, zkušenosti z testování HistoryLabu, shrnutí závěrů ze semináře a diskuze. (Kamil Činátl, Čeněk Pýcha, ÚSTR, Miroslav Pešek, Gymnázium Jana Keplera).