Dějiny na fotografii. HistoryLab: Práce s prameny v historickém vzdělávání

3. 4. 2019; 8.30 – 13.30, Základní škola Maleč, Maleč č.p. 77

Pokud do dějepisu zapojíte práci s historickými fotografiemi, zvýší se zájem žáků o výuku. Dobře zvolené snímky jsou nejen atraktivní, ale lze je využít i k podpoře analytických dovedností. Fotky jsou přístupnější než texty. Seminář seznámí učitele s aplikací HistoryLab.cz, která funguje jako digitální dílna pro práci s historickou fotografií. Účastníci kurzu si osvojí postupy, jak fotografie účinně využít a jak mohou dále využívat aplikaci HistoryLab.cz.

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP.

Přihlásit se na seminář

Program semináře:

8:30 - 9:00: Jak pracujeme s fotografiemi ve výuce? Reflexe vlastní pedagogické praxe a sdílení zkušeností.

9:00 - 10:00: Korejské děti v české škole (1953) - praktické cvičení s fotografií v HistoryLabu.cz.

10:00 - 10:15 Pauza na kávu

10:15 - 11:00: Jak pracovat s fotografiemi ve výuce? Seznámení s metodikou práce s fotkami ve výuce o minulosti.

11:00 - 11:30 Proměny obce Horní Vysoké - praktické cvičení s fotografií HistoryLabu.cz.

11:30 - 12:00: Napalm Girl - praktické cvičení s fotografií HistoryLabu.cz.

12:00 - 12:30 Pauza na občerstvení

12:30 - 13:00 Proč byli vysídleni? - praktické cvičení s fotografií HistoryLabu.cz.

13:00 - 13:30: Proč pracovat s fotografiemi ve výuce? Promýšlení vzdělávacích cílů, zkušenosti z testování HistoryLabu.cz, shrnutí závěrů ze semináře a diskuze.