Dějiny jako trauma. Tragické události dějin ve vzdělávání, Lety u Písku

27. 9. 2019; 10:00 - 16:00, Lety u Písku

Seminář se zaměří na vzdělávání v památnících a na dalších místech, jež jsou spojena s tragickými a traumatickými událostmi dějin 20. století. Dlouhá historie boje o uznání a zřízení památníku v Letech poukazuje na specifika tragické historické události, jež se těžce prosazovala do sdílené historické paměti. Hlavním tématem semináře bude, jak návštěvu těchto míst funkčně zapojit do výuky a školních vzdělávacích programů. Významnou roli bude hrát i práce v prostoru chystaného Památníku holocaustu Romů a Sintů v Čechách a diskuse o vhodném vzdělávacím využití tohoto místa. Workshopovou formou zde vyzkoušíme některé z možných vzdělávacích postupů.

Seminář pořádá Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Muzeem romské kultury. Je určen pro učitele, lektory, studenty a jiné pedagogické či spřízněné profese. Seminář se koná v místě bývalého tzv. cikánského tábora v Letech u Písku.

Občerstvení bude zajištěno. 

V případě zájmu je možné domluvit společnou dopravu z Prahy v pátek ráno, viz přihlašovací formulář.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 24461/2018-2-829. 

Kapacita semináře byla naplněna.