Dějepis v 21. století na Korzu Národní

17. listopadu 2019, Národní třída, Praha 1

17. listopad není jen příležitostí ke slavení, ale také ke vzdělávání se. A to znamená především kladení otázek. Jaké události předznamenaly pád režimu? Jaká očekávání měli protestující občané? Jak učit o těchto událostech dnešní žáky? Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů (Dějepis v 21. století) připravilo pro Korzo Národní opět sadu programů, ve kterých využilo zkušenosti se vzdělávacími platformami (HistoryLab.cz, SocialismRealised.eu).

Program vzdělávací tramvaje

12:45-13:15 Listopad 1989 v historické laboratoři

13:30-14:00 Projevy prezidentů

14:15-14:45 Socialism Realised: The Velvet Revolution for Foreigners (in English)

15:00-15:30 Listopad 1989 v historické laboratoři

15:45-16:15 Projevy prezidentů

16:30-17:00 Prezentace portálu SocialismRealised.eu (česky)

17:15-17:45 Listopad 1989 v historické laboratoři

18:00-18:30 Projevy prezidentů

19:00-19:30 Listopad 1989 v historické laboratoři

 

Listopad 1989 v historické laboratoři

Kolaps komunistického režimu nelze spojovat jen s událostmi 17. listopadu na Národní třídě v Praze. Zveme vás do historické laboratoře, kde převrat probereme v širších souvislostech s důrazem na analýzu historických pramenů – dotkneme se dalších protestů spojených s historickými výročími (například 28. října 1988 nebo Palachův týden v lednu 1989), ale i širších mezinárodních souvislostí (trabanty v Praze). Podstatnou složkou bude i to, jakým způsobem na události roku 1989 vzpomínáme a jak jsou přítomny ve školním vyučování.

Projevy prezidentů

Jaké změny přinášel nový režim? Jaká očekávání mohli mít českoslovenští občané na začátku roku 1990? Blok se zaměří na práci s rozhlasovými záznamy novoročních projevů prezidentů Gustáva Husáka v roce 1988 a Václava Havla v roce 1990. V čem se projevy lišily a v čem naopak zůstaly stejné? Jak se oba prezidenti stylizovali? Součástí programu bude ukázka badatelsky orientované výuky, jak se ji snaží program Dějepis v 21. století zavádět na českých školách, konkrétně kritická práce s rozhlasovými nahrávkami.

Socialism Realised: The Velvet Revolution for Foreigners (in English)

How did the communist regime collapse? What significance did Czechoslovak citizens attach to the new arrangement? In a presentation on these topics, we’ll introduce SocialismRealised.eu, an educational web portal which was built for international audiences looking for insights on the Czechoslovak experience with communism.

Prezentace portálu SocialismRealised.eu

Jak došlo ke zhroucení komunistického režimu? Jaké významy si občané Československa spojovali s novým uspořádáním? V rámci prezentace představíme webový portál SocialismRealised.eu, který byl vytvořen pro zahraniční publikum se zájmem o vhled do československé zkušenosti s komunismem.