Co se daří? Příklady dobré praxe a kam dál ve výuce moderních dějin a výchově k občanství

30. 5. 2019; 14.00 – 17.00, Orlické muzeum, Pardubická 1, Choceň

Situace učitele, který vyučuje předměty vzdělávací oblasti Člověk a společnost, je specifická. Byť jsou dějepis a výchova k občanství provázané, bývají vyučovány samostatně a v hodinové dotaci si někdy konkurují. Oba předměty mají silné mezipředmětové vazby i potenciál naplňovat průřezová témata. Ve školních vzdělávacích programech ale nebývá jejich výuka prioritou a cíle jsou formulovány spíše formálně. Určit, které znalosti jsou nezbytnou součástí historického a občanského přehledu žáků, není snadné, a pokud chceme žáky aktivizovat, je příprava náročná časově.

Setkání v Chocni nabídne pedagogům vzdělávací oblasti Člověk a společnost i zaměstnancům paměťových institucí z regionu příležitost se setkat a diskutovat na místní úrovni o kontextech výuky moderních dějin. Hlavní náplní programu bude sdílení zkušeností, co se ve výuce povedlo a daří, jaký přístup se osvědčuje, co lze doporučit za výukové materiály a metody, jaké existují možnosti spolupráce s muzei. Sdílení příkladů dobré praxe zúčastněnými může být způsob, jak se ve výuce dějepisu a výchovy k občanství vzájemně podporovat a inspirovat do další práce.

Přihlásit se na seminář

Program:

14:00-14:20 Představení

  • inspirativní aktivita pro nenucené seznámení účastníků s tématem

14:20-14:30 Přestávka na kávu

14:30-16:30 Co se daří - příklady účastníků

  • Martina Krsková (ZŠ Svatopluka Čecha v Chocni) - jak žáci vytvořili výstavu „Rok 1989 v Chocni“
  • Petr Sedlák (ÚSTR) - regionální propojování učitelů a muzejníků - zkušenost a nabídka ÚSTR

16:30-17:00 Volné slovo