Badatelská výuka v muzeu: ReporTvář Julia Fučíka

21. září 2020, 10–15.30, Národní památník na Vítkově

Kam zmizel Julius Fučík? A může v muzeu bádat každý návštěvník?

Workshop pro učitele a muzejní pedagogy se zaměří na uplatnění přístupů tzv. badatelsky orientované výuky v prostorách výstav a stálých expozic. Pro workshop využijeme prostředí právě probíhající výstavy o Juliu Fučíkovi a také specifickou sbírku bývalých stranických muzeí. Právě otázky spojené s tím, jak se dříve jmenovala stanice metra nebo kam zmizely sochy hrdinů socialismu, mohou motivovat zájem o bádání a práci s muzejními artefakty a prameny. Vzdělávací postupy, které společně workshopovou formou navrhneme, však budou využitelné pro práci s jakoukoliv expozicí nebo sbírkou.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 32371/2020-2-852.

Přihlásit se na seminář

 

Program

9:30 Registrace účastníků a káva

10:00 Úvod: Badatelsky orientovaná výuka a vystavování soudobých dějin

11:30 Workshop v expozici I. část

12:30 Přestávka na občerstvení (oběd)

13:00 Workshop v expozici II. část a prezentace

14:00 Zhodnocení výstupů workshopu

14:30 Přestávka na kávu

14:45 Závěrečné shrnutí a evaluace

15:30 Konec workshopu

Workshop probíhá v rámci projektu “Muzeum dělnického hnutí v 21. století. Prezentace práce s muzejní sbírkou doby státního socialismu a způsoby užití jejího materiálu k potřebám odborné a široké veřejnosti.” (DG18P02OVV045) podpořeného v rámci programu NAKI II Ministerstvem kultury.