Úkol 5: Odsun Němců II

Roman Anýž, Základní škola Chrudim Dr. J. Malíka

Instrukce pro žáky:

Pojmenujte jeden důsledek poválečného odsunu Němců z Československa, který vy osobně pokládáte za závažný/nejzávažnější. Vysvětlete krátce svoji volbu.

Komentář autora:

Na základě dějepisné lekce, v průběhu které jsme pojmenovávali a posuzovali závažnosti důsledků spojených s vysídlením Němců z Československa po druhé světové válce, jsem se rozhodl zařadit do písemné zkoušky takto volně formulovanou úlohu. Pokud žák uvedl skutečnost, kterou lze považovat za důsledek této historické události, získal 1 bod, pokud byla tato skutečnost uvedena celou větou, získal další 1 bod. Další 2 body mohl získat za logicky správné a smysluplné vysvětlení své volby.

Komentář didaktika:

Jednoduchá a jasná otázka. Jasná instrukce je pro úspěšné splnění úkolu velice důležitá.

Tipy a doporučení: Navrhl bych specifikovat rozsah odpovědi (např. 20–30 slov). Hodnocení můžeme zachovat, ale zvýšíme tím šance žáků na úspěch.

Úkol s komentářem - PDF / 34 Kb
Úkol bez komentáře - DOCX / 41 Kb