Úkol 7: Vztahy mezi národy ČSR

Roman Anýž, Základní škola Chrudim Dr. J. Malíka

Instrukce pro žáky

28. října 1918 vydal Český národní výbor v Praze provolání, které začínalo slovy „Český národe, tvůj odvěký sen se stal skutkem…“, dnes víme, že o odvěký sen nešlo, vztah Čechů k Rakouské monarchii se výrazně zhoršil až v průběhu první světové války, navíc nemalá část obyvatel nově vzniklé Československé republiky neměla důvod se radovat. Uveď příklady skupin obyvatel nově vzniklého státu, kteří vyslovovali své důvody k obavám. Objasni co nejlépe tyto důvody.

Komentář autora

Tato úloha byla zařazena v písemné zkoušce na konci týdenního projektu na téma vznik ČSR v r. 1918. Pokusili jsme se o multiperspektivní přístup ke konkrétní historické události. Žáci psali reportáž pro zahraniční tisk o novém státě ve střední Evropě. Podklady pro psaní reportáže zohledňovaly postoje různých skupin obyvatel nového státu (Němců, Slováků, komunistů, Židů, legionářů, českých vojáků c. a k. Rak.-Uh. armády atd.). Polovinu bodů mohli žáci získat za prosté uvedení příkladů a další polovinu za správné objasnění důvodů jejich možných obav.

Komentář didaktika

Multiperspektivita by měla tvořit jeden z úhelných kamenů historického vzdělávání. Často se ale namísto pracného vymýšlení, jak tematizovat perspektivy různých historických aktérů, přebírá (hlavně z učebnice) „velké vyprávění“, které nabízí zpravidla jen jednu perspektivu. Rozhodnutí učit (a následně pak ověřovat dosažené pokroky výuky) o více perspektivách tak představuje kardinální rozhodnutí. Úkol 8 tak můžeme považovat za tradiční v rovině metodické, ale výrazně inovativní v rovině metodologické.

Tipy a doporučení: V zadání bych zmínil i způsoby hodnocení úkolu.

Úkol s komentářem - PDF / 37 Kb
Úkol bez komentáře - DOCX / 41 Kb