Odboj a odpor proti komunistickému režimu: Případ Světlana

30. listopadu 2021, 9.00–15.00, kino Hvězda, nám. Míru 951, Uherské Hradiště

2021-svetlana-mensi 

Světlana patřila k nejrozsáhlejším odbojovým organizacím bojujícím proti komunistickému režimu na přelomu 40. a 50. let 20. století. Dodnes se vedou spory o to, nakolik byla kontrolována StB. Členy Světlany i některé příslušníky StB spojovala válečná minulost v partyzánských jednotkách a víra v socialismus. V rámci semináře představíme nejnovější poznatky historiků a pokusíme se zasadit tento příběh do širšího rámce současných pohledů na protikomunistickou rezistenci. Představíme také „druhý život” Světlany a historické prameny využitelné ve výuce.

 Seminář je zdarma.

Seminář je z důvodu zhoršené epidemické situace zrušen. Náhradní termín bude oznámen na začátku ledna 2022.