Semináře

Nabídka seminářů, jež pořádá Oddělení vzdělávání ÚSTR. Semináře jsou určeny pro učitele, studenty a otevřené jsou i dalším zájemcům. Kontaktní osobou je Anna Macourková (anna.macourkova@ustrcr.cz).

 1. Seminář pro učitele
 2. Semináře pro školní třídy
 3. Webové semináře
 4. Přehled uskutečněných seminářů

Semináře pro učitele

Na začátku roku 2017 začne rekonstrukce stávající budovy Ústavu pro studium totalitních režimů. Oddělení vzdělávání bude po dobu rekonstrukce sídlit v Dejvicích. Vzhledem k okolnostem jsme plánování termínů seminářů pro rok 2017 odložili na první měsíce nového roku, kdy budeme mít přesnější informace. Semináře však zcela jistě budou v osvědčené podobě i v příštím roce, jen na jiném místě.

Zájemcům rádi nabídneme uspořádání semináře přímo u vás ve škole. Vybírat lze z těchto akreditovaných seminářů: Média ve výuce, Národní identity, Komiks pod lavicí, Počítačové simulace ve výuce dějepisu a Historická dílna.

Seminář může mít podobu modelové hodiny s vaší třídou, kterou odučí naši lektoři (za přítomnosti účastníků semináře). Samotný seminář se zaměřuje na rozbor modelové hodiny. Na rozbor navazují další tématické bloky (dle domluveného obsahu semináře). Semináře by se mělo zúčastnit nejméně 10 učitelů a učitelek. Budeme rádi pokud se zapojíte do organizace semináře pozváním kolegů z vašeho okolí (dalších škol ve vaší obci nebo čtvrti).

Seminář pro učitele dějepisu na ZŠ, SŠ i gymnáziích se zaměří na využití fotografie ve výuce dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů. Lektor Kamil Činátl z Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů představí několik možných přístupů k práci s historickými snímky. Seminář zahájí krátkou ukázkou výuky se studenty SPŠ stavební v Plzni. Kurz je zdarma a je akreditován MŠMT.

Seminář pro učitele dějepisu na ZŠ, SŠ i gymnáziích se zaměří na využití fotografie ve výuce dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů. Lektor Kamil Činátl z Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů představí několik možných přístupů k práci s historickými snímky. Seminář zahájí krátkou ukázkou výuky se studenty SPŠ stavební v Plzni. Kurz je zdarma a je akreditován MŠMT.

Pro další informace prosím kontaktujte Annu Macourkovou, anna.macourkova@ustrcr.cz.


Semináře pro školní třídy

Přímo v městském prostoru budou žáci a studenti pracovat s dobovými články, fotografiemi a vzpomínkami a přenesou se tak do napjaté atmosféry konce 30. let v ČSR, do kterého přicházeli uprchlíci před nacismem z okolních zemí i ze Sudet. Semináře pro žáky 9. tříd ZŠ a studenty SŠ proběhnou v září a říjnu ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha.

Přihlášky: zuzana.schreiberova@mkc.cz Webové semináře

Online na rvp.cz/informace/online-diskuze

 • 7. ledna od 20 hodin, Využití fotografie ve výuce dějepisu, Kamil Činátl

Didaktika dějepisu věnuje fotografii jako specifickému pramenu velkou pozornost z mnoha důvodů: snímky jsou srozumitelné, vyvolávají emoce, jejich prezentace není technicky náročná, jsou dostupné, sami žáci mohou přijmout roli fotografů.

Záznam semináře nalezneze zde.

 • 10. února od 20 hodin, Československo 3889: příklad využití počítačové simulace ve výuce o minulostiJaroslav Pinkas

Československo 38–89 je série výukových simulací, které kombinují prvky interaktivního komiksu a počítačových her. Simulace přibližují žákům klíčové okamžiky československých soudobých dějin a umožňují jim prožít dobové události z pohledů různých osob.

Záznam semináře naleznete zde.

 • 13. dubna od 20 hodin, Případ Mašínové v kontextu výuky o 50. letechJaroslav Pinkas

Příběh bratří Mašínů a jejich boje proti komunistickému režimu na počátku padesátých let 20. století je součástí českého vztahování k minulosti už více než čtyřicet let. Opakovaně se vrací a vynořuje na povrch a klade nám otázky po legitimitě jejich činů a tedy i legitimitě tehdejšího režimu.

Záznam semináře naleznete zde.


Přehled uskutečněných seminářů

 • Třetí odboj v didaktické perspektivě
 • Kolektivizace ve výuce dějepisu, 19. září 2016, 10 – 15 hod., Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7

V rámci semináře využijeme aktuální výstavu Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu a pokusíme se na příkladu kolektivizace formulovat některé zásady spolupráce mezi školou a muzeem. Dotkneme se také otázek, jak učit multiperspektivně a zároveň neztrácet ze zřetele hodnotové ukotvení výuky.

 • Komiks pod lavicí?, 21. září 2016, 10 – 15 hod., SPŠ Chodské náměstí, Plzeň

Komiksové příběhy jsou podstatným zdrojem historického vědomí žáků. Lze je však konstruktivně zapojit do výuky? Jak se vyrovnat s osobním přístupem tvůrců, se specifickým komiksovým jazykem a vůbec s tímto žánrem na pomezí literatury a vizuálního umění? Seminář začne modelovou hodinou se studenty. 

 • Historická dílna: Paměť – město – muzeum, pátek 30. 9. 2016 9:00 – 17:00 až sobota 1. 10. 2016 9:30 - 13:00 v Českém Krumlově.

Historická dílna, volně navazující na loňské setkání “Muzeum - škola - paměť” se zaměří na fenomén regionálního muzea jako živé “paměťové instituce”. Jakou roli hrají muzea při utváření lokální paměti a identity? Čím může návštěva muzea obohatit školní výuku? Mají regionální expozice šanci oslovit i “přespolní” návštěvníky? A může být svébytným exponátem i samo město?

 •  Cesta za společným cílem: projektové vyučování nejen v dějepise, 19. října 2016, 12 – 16 hod., ZŠ Znojmo, Pražská 98

Lektoři: Jaroslav Najbert, Jaroslav Pinkas, Vojtěch Ripka

Cílová skupina: učitelé základních i středních škol - učitelé dějepisu, občanské výchovy, zeměpisu a biologie, dále koordinátoři školních projektů a vedení škol.

 • Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů, 4. listopadu 2016, 10-14 hod., SPŠ Chodské náměstí, Plzeň

Lektor: Mgr. Jaroslav Pinkas

Počítačové hry vnímá široká rodičovská i učitelská veřejnost jako neproduktivní, ba škodlivý způsob trávení volného času. Mohou však představovat efektivní vzdělávací nástroj. Digitální hry mohou podporovat žáky v tom, aby převzali zodpovědnost za své vzdělávání, vystavují je různým zkušenostem, které se navzájem liší, vzdělávací aktivity činí samozřejmějšími a přibližují je reálnému životu, podporují sociální kooperaci a využívají bohatě mediálních reprezentací.

 • Komiks pod lavicí?, 11. listopadu 2016, 9 – 15 hod., Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3

Komiksové příběhy jsou podstatným zdrojem historického vědomí žáků. Lze je však konstruktivně zapojit do výuky? Jak se vyrovnat s osobním přístupem tvůrců, se specifickým komiksovým jazykem a vůbec s tímto žánrem na pomezí literatury a vizuálního umění?

 • Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů, 21. listopadu 2016, 13.30 – 17.30, Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3

Lektoři: Tereza Hannemann, Jaroslav Pinkas

Co všechno mohou počítačové simulace žáky naučit?
Jaké jsou jejich silné a slabé stránky?
Jak lze využít počítačové simulace v české škole?

 • Národní identity I, II, 21. října a 9. prosince 2016, 9 – 15 hod., Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3

Pro velký zájem o semináře, ve kterých probíráme, jakým způsobem ve škole učíme naše žáky a studenty být příslušníky národa, poprvé pořádáme dvojdílný vzdělávací kurz. Na prvním semináři budeme mluvit o výchově k občanství jako cíli výuky. Jaký typ občanství učíme - národní, etnický, občanský nebo kulturní? Jak učit české dějiny studenty z jiných prostředí a jak do dějepisného  kurikula zařadit i jejich příběhy? Zájemci, kteří v mezičase zpracují vlastní vzdělávací materiál, se mohou přihlásit na druhý seminář, kde budeme diskutovat konkrétní prameny a  postupy, kterými témata otevřená na prvním setkání přenést do výuky.