Semináře

Nabídka seminářů, jež pořádá Oddělení vzdělávání ÚSTR. Semináře jsou určeny pro učitele, studenty a otevřené jsou i dalším zájemcům. Kontaktní osobou je Anna Macourková (anna.macourkova@ustrcr.cz).

 1. Seminář pro učitele
 2. Semináře pro školní třídy
 3. Webové semináře
 4. Přehled uskutečněných seminářů

Semináře pro učitele

21. října a 9. prosince 2016, 9 – 15 hod., Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3

Pro velký zájem o semináře, ve kterých probíráme, jakým způsobem ve škole učíme naše žáky a studenty být příslušníky národa, poprvé pořádáme dvojdílný vzdělávací kurz. Na prvním semináři budeme mluvit o výchově k občanství jako cíli výuky. Jaký typ občanství učíme - národní, etnický, občanský nebo kulturní? Jak učit české dějiny studenty z jiných prostředí a jak do dějepisného  kurikula zařadit i jejich příběhy? Zájemci, kteří v mezičase zpracují vlastní vzdělávací materiál, se mohou přihlásit na druhý seminář, kde budeme diskutovat konkrétní prameny a  postupy, kterými témata otevřená na prvním setkání přenést do výuky.

Podmínkou účasti na druhém kurzu 9. 12. je absolvování semináře Národní identity I dne 21. října, případně semináře Národní identity dne 8. dubna 2016.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 1391/2014-1-183.

Všechny semináře jsou zdarma.

Přihlásit se na semináře


Semináře pro školní třídy

Přímo v městském prostoru budou žáci a studenti pracovat s dobovými články, fotografiemi a vzpomínkami a přenesou se tak do napjaté atmosféry konce 30. let v ČSR, do kterého přicházeli uprchlíci před nacismem z okolních zemí i ze Sudet. Semináře pro žáky 9. tříd ZŠ a studenty SŠ proběhnou v září a říjnu ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha.

Přihlášky: zuzana.schreiberova@mkc.cz Webové semináře

Online na rvp.cz/informace/online-diskuze

 • 7. ledna od 20 hodin, Využití fotografie ve výuce dějepisu, Kamil Činátl

Didaktika dějepisu věnuje fotografii jako specifickému pramenu velkou pozornost z mnoha důvodů: snímky jsou srozumitelné, vyvolávají emoce, jejich prezentace není technicky náročná, jsou dostupné, sami žáci mohou přijmout roli fotografů.

Záznam semináře nalezneze zde.

 • 10. února od 20 hodin, Československo 3889: příklad využití počítačové simulace ve výuce o minulostiJaroslav Pinkas

Československo 38–89 je série výukových simulací, které kombinují prvky interaktivního komiksu a počítačových her. Simulace přibližují žákům klíčové okamžiky československých soudobých dějin a umožňují jim prožít dobové události z pohledů různých osob.

Záznam semináře naleznete zde.

 • 13. dubna od 20 hodin, Případ Mašínové v kontextu výuky o 50. letechJaroslav Pinkas

Příběh bratří Mašínů a jejich boje proti komunistickému režimu na počátku padesátých let 20. století je součástí českého vztahování k minulosti už více než čtyřicet let. Opakovaně se vrací a vynořuje na povrch a klade nám otázky po legitimitě jejich činů a tedy i legitimitě tehdejšího režimu.

Záznam semináře naleznete zde.


Přehled uskutečněných seminářů

 • Třetí odboj v didaktické perspektivě
 • Kolektivizace ve výuce dějepisu, 19. září 2016, 10 – 15 hod., Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7

V rámci semináře využijeme aktuální výstavu Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu a pokusíme se na příkladu kolektivizace formulovat některé zásady spolupráce mezi školou a muzeem. Dotkneme se také otázek, jak učit multiperspektivně a zároveň neztrácet ze zřetele hodnotové ukotvení výuky.

 • Komiks pod lavicí?, 21. září 2016, 10 – 15 hod., SPŠ Chodské náměstí, Plzeň

Komiksové příběhy jsou podstatným zdrojem historického vědomí žáků. Lze je však konstruktivně zapojit do výuky? Jak se vyrovnat s osobním přístupem tvůrců, se specifickým komiksovým jazykem a vůbec s tímto žánrem na pomezí literatury a vizuálního umění? Seminář začne modelovou hodinou se studenty. 

 • Historická dílna: Paměť – město – muzeum, pátek 30. 9. 2016 9:00 – 17:00 až sobota 1. 10. 2016 9:30 - 13:00 v Českém Krumlově.

Historická dílna, volně navazující na loňské setkání “Muzeum - škola - paměť” se zaměří na fenomén regionálního muzea jako živé “paměťové instituce”. Jakou roli hrají muzea při utváření lokální paměti a identity? Čím může návštěva muzea obohatit školní výuku? Mají regionální expozice šanci oslovit i “přespolní” návštěvníky? A může být svébytným exponátem i samo město?

 •  Cesta za společným cílem: projektové vyučování nejen v dějepise, 19. října 2016, 12 – 16 hod., ZŠ Znojmo, Pražská 98

Lektoři: Jaroslav Najbert, Jaroslav Pinkas, Vojtěch Ripka

Cílová skupina: učitelé základních i středních škol - učitelé dějepisu, občanské výchovy, zeměpisu a biologie, dále koordinátoři školních projektů a vedení škol.

 • Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů, 4. listopadu 2016, 10-14 hod., SPŠ Chodské náměstí, Plzeň

Lektor: Mgr. Jaroslav Pinkas

Počítačové hry vnímá široká rodičovská i učitelská veřejnost jako neproduktivní, ba škodlivý způsob trávení volného času. Mohou však představovat efektivní vzdělávací nástroj. Digitální hry mohou podporovat žáky v tom, aby převzali zodpovědnost za své vzdělávání, vystavují je různým zkušenostem, které se navzájem liší, vzdělávací aktivity činí samozřejmějšími a přibližují je reálnému životu, podporují sociální kooperaci a využívají bohatě mediálních reprezentací.

 • Komiks pod lavicí?, 11. listopadu 2016, 9 – 15 hod., Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3

Komiksové příběhy jsou podstatným zdrojem historického vědomí žáků. Lze je však konstruktivně zapojit do výuky? Jak se vyrovnat s osobním přístupem tvůrců, se specifickým komiksovým jazykem a vůbec s tímto žánrem na pomezí literatury a vizuálního umění?

 • Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů, 21. listopadu 2016, 13.30 – 17.30, Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3

Lektoři: Tereza Hannemann, Jaroslav Pinkas

Co všechno mohou počítačové simulace žáky naučit?
Jaké jsou jejich silné a slabé stránky?
Jak lze využít počítačové simulace v české škole?