Semináře

Nabídka seminářů, jež pořádá Oddělení vzdělávání ÚSTR. Semináře jsou určeny pro učitele, studenty a otevřené jsou i dalším zájemcům. Kontaktní osobou je Anna Macourková (anna.macourkova@ustrcr.cz).

  1. Letní škola
  2. Semináře pro školní třídy
  3. Seminář pro učitele
  4. Webové semináře
  5. Přehled uskutečněných seminářů

Letní škola

Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Všichni máme minulost. Existují tedy jedny dějiny všech, nebo více příběhů o minulosti? Čí dějiny učíme?

Výchozím bodem našeho tázání bude role žen v dějinách. V průběhu dvoudenní série přednášek a workshopů Vám odborníci z různých disciplín představí perspektivy, s jejichž pomocí je možné nahlédnout naše dějiny jinak. Možnosti jejich didaktické aplikace budeme rozvíjet ve společné diskuzi.

Program je realizován ve spolupráci s Centrem současného umění DOX.

Letní škola je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 10633/2016-1-385.

Kapacita letní školy byla naplněna, registrace pro náhradníky probíhá na emailu: anna.macourkova@ustrcr.cz


Semináře pro školní třídy

Přímo v městském prostoru budou žáci a studenti pracovat s dobovými články, fotografiemi a vzpomínkami a přenesou se tak do napjaté atmosféry konce 30. let v ČSR, do kterého přicházeli uprchlíci před nacismem z okolních zemí i ze Sudet. Semináře pro žáky 9. tříd ZŠ a studenty SŠ proběhnou v květnu a červnu ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha.

Přihlášky: zuzana.schreiberova@mkc.cz


Seminář pro učitele

Brzy zveřejníme termíny planovaných podzimních seminářů. Webové semináře

Online na rvp.cz/informace/online-diskuze

  • 7. ledna od 20 hodin, Využití fotografie ve výuce dějepisu, Kamil Činátl

Didaktika dějepisu věnuje fotografii jako specifickému pramenu velkou pozornost z mnoha důvodů: snímky jsou srozumitelné, vyvolávají emoce, jejich prezentace není technicky náročná, jsou dostupné, sami žáci mohou přijmout roli fotografů.

Záznam semináře nalezneze zde.

  • 10. února od 20 hodin, Československo 3889: příklad využití počítačové simulace ve výuce o minulostiJaroslav Pinkas

Československo 38–89 je série výukových simulací, které kombinují prvky interaktivního komiksu a počítačových her. Simulace přibližují žákům klíčové okamžiky československých soudobých dějin a umožňují jim prožít dobové události z pohledů různých osob.

Záznam semináře naleznete zde.

  • 13. dubna od 20 hodin, Případ Mašínové v kontextu výuky o 50. letechJaroslav Pinkas

Příběh bratří Mašínů a jejich boje proti komunistickému režimu na počátku padesátých let 20. století je součástí českého vztahování k minulosti už více než čtyřicet let. Opakovaně se vrací a vynořuje na povrch a klade nám otázky po legitimitě jejich činů a tedy i legitimitě tehdejšího režimu.

Záznam semináře naleznete zde.


Přehled uskutečněných seminářů

Pamětníci zvaní do škol jsou tradičním výukovým formátem, jeho zjevné výhody jsou však doprovázeny i limity. V průběhu intenzivního workshopu  budeme hledat nové způsoby, jak efektivně využívat návštěvy pamětníků a pamětnic ve školách.

Historická dílna je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 8206/2015-1-377.

Počítačové hry vnímá široká rodičovská i učitelská veřejnost jako neproduktivní, ba škodlivý způsob trávení volného času. Mohou však představovat efektivní vzdělávací nástroj.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 17529/2014-1-625.

Koho a proč učíme české dějiny? O kom české dějiny vyprávějí? Kdo české dějiny tvoří?
S těmito otázkami se vyrovnávají učitelé českých škol, kteří reagují na měnící se mezinárodní situaci, jež ovlivňuje i etnické složení jejich tříd. Seminář přinese diskuze a tipy jak vyučovat národní dějiny v globálním prostředí.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 27475/2015-1-789. 

Komiksové příběhy jsou podstatným zdrojem historického vědomí žáků. Lze je však konstruktivně zapojit do výuky? Jak se vyrovnat s osobním přístupem tvůrců, se specifickým komiksovým jazykem a vůbec s tímto žánrem na pomezí literatury a vizuálního umění?

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 10633/2016-1-385

V rámci semináře využijeme aktuální výstavu Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu a pokusíme se na příkladu kolektivizace formulovat některé zásady spolupráce mezi školou a muzeem. Dotkneme se také otázek, jak učit multiperspektivně a zároveň neztrácet ze zřetele hodnotové ukotvení výuky.