Každodennost ve 20. století pohledem pramenů

28. listopadu 2019; Kulturní institut Alternativa, Osvoboditelů 3778, Zlín

Jak pracovali, bydleli, přemýšleli a pracovali dědečkové a babičky našich žáků a dědečkové a babičky těchto prarodičů? Jak se měnily životní styl, kulturní vzorce, pracovní podmínky a státní a ideologické instituce v průběhu 20. století? Nejenom na tyto otázky odpoví seminář věnovaný některým aspektům každodenního života ve 20. století, které nahlíží v široké komparativní perspektivě. Seminář představí model badatelsky orientované výuky, ve které si žák pomocí analýzy pramenů sám vytváří názor na výše zmíněná témata.

Lektoři: Jaroslav Pinkas (ÚSTR), David Valůšek (SOkA Zlín), Martin Marek (SOkA Zlín), Vít Strobach (ÚSP AV ČR)

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 27380/2019-1-942.

Přihlásit se na seminář