Konference Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti

 

Termín: Od 22. 10. 2020 do 23. 10. 2020

Místo konání: Praha, CAMP – Centrum architektury a městského plánování a Pedagogická fakulta UK

Historie vždy byla v přímém a úzkém kontaktu se současností. Do přítomnosti se nepřetržitě prolamuje i prosakuje, poskytuje živnou půdu pro budoucí úvahy i dění. Tento vztah je pro řadu odborníků zdánlivě zřejmý, ale v širší společenské debatě je mu věnován prostor jen občas, nejčastěji formou dílčích nebo příležitostných počinů. Zástupci Univerzity Karlovy, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Historického ústavu Akademie věd a Ústavu pro studium totalitních režimů se proto rozhodli vytvořit vzdělávací platformu, jež by měla v pravidelných intervalech poskytnout příležitost nejen k mezioborové diskuzi, ale také k obecnější výměně názorů a zkušeností, jež se problematiky zpřítomňování dějin ve veřejném prostoru aktuálně dotýkají.

V roce 2020 se fórum Dějiny ve veřejném prostoru zaměří na vystavování minulosti. Veřejný prostor chápeme v širším slova smyslu. Kromě tradičních paměťových institucí, jakými jsou škola, archiv nebo muzeum, nás bude zajímat, jak s minulostí pracují trh, zábavní průmysl nebo masová a digitální média. Ve všech těchto prostředích je minulost neustále vystavována, přestavována, rozkládána a vykládána. Přestože často slyšíme povzdechy, že neznáme svou minulost, zdá se, že dějiny neztrácejí ve veřejném prostoru svůj význam, spíše naopak. Vzpomeňme jen na poslední „kauzy”, jakými byly spor o společenskou roli Památníku Lidice, veřejné kontroverze kolem pomníku maršála Koněva nebo diskuze o potřebě budovat nová muzea. Kromě sporů o výklad minulosti se stále častěji setkáváme i s dějinami, jež slouží jako dobře promyšlený marketing nebo obchodní komodita a atrakce.

 

Program konference
Konferenční poplatky (přednášející i posluchači):
Vstup 1 den - 200,- Kč
Vstup oba dny - 300,- Kč
Studenti - 50,- Kč / den (nutné na místě předložit platný studentský průkaz nebo potvrzení o studiu)  
Registrační formulář

Hlavní přednášející

Barbara Kirshenblatt-Gimblett

Akademička a kurátorka. Svou interdisciplinárně pojatou prací se dotýká oborů judaistiky, muzeologie, kulturního dědictví a etnologie. Je členkou poradních orgánů mnoha muzejních institucí světového formátu, např. v Muzeu Holocaustu ve Washingtonu D.C. a v Židovských muzeích v Berlíně, New Yorku a Vídni. Je hlavní kurátorkou muzea polských Židů POLIN ve Varšavě, které bylo v roce 2016 vyznamenáno cenou EMYA (European Museum of the Year). Je autorkou mnoha odborných publikací, mimo jiné knih Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage a The Art of Being Jewish in Modern Times.

Robert Stradling

Historik a didaktik. Profesor historie na univerzitě v Cardiffu, přední odborník na španělskou občanskou válku a hlavní odborný garant portálu Historiana. Je autorem knih History and Legend a Your Children Will Be Next: Bombing and Propaganda in the Spanish Civil War 1936–1939. V rámci vzdělávacího programu Rady Evropy publikoval v roce 2003 příručku pro učitele Multiperspektiva ve vyučování dějepisu, která reagovala zejména na situaci v jihovýchodní Evropě po občanské válce v Jugoslávii. Stradling se v ní pokouší prosadit didaktické metody, které nebudou podporovat monokulturní, exkluzivní a univerzalistické interpretace ve výuce dějepisu. Příručka je dostupná i v českém překladu.

Více informací najdete na webu ForumDVP.

Partnerem konference je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Mediálním partnerem konference je časopis Dějiny a současnost.