Zpověď funkcionáře

  1. Pokuste se charakterizovat tajemníka Václava Medunu. Jaký to byl člověk? Myslíte, že reprezentuje vzorek funkcionářů v 70. letech?
  2. Jak jsou v ukázce představeny nespravedlnosti 50. let? V čem se toto pojetí liší od současného pohledu?

Tajemník pro zemědělství okresního výboru KSČ Meduna (Ota Sklenčka) podává svému nadřízenému, tajemníkovi OV KSČ, svou rezignaci. Přitom shrnuje své pohnutky i životní hodnoty. Nestačí již na nové výzvy a nechce překážet pokroku. Tvrdé jednání s lidmi v 50. letech omlouvá politickou potřebou doby („bylo to pro velikou historickou věc partaje a celý země“). Meduna je tak představen jako typ starého funkcionáře spjatého s budováním režimu, věřícího jeho myšlence, který postrádá odbornost, aby řešil náročné problémy 70. let. Nepochybně takoví funkcionáři existovali, ale v 70. a 80. letech nepředstavovali typického reprezentanta režimu. Scéna tak reprodukuje ideologickou normu pohledu na 50. léta a zároveň na morální kvality funkcionářů. Nadšení budovatelé režimu většinou ze svých iluzí vystřízlivěli a v 60. letech se snažili o reformu systému. Po krachu tohoto pokusu během pražského jara se vesměs ocitli v opozici. Normalizační režim si raději do vedoucích funkcí vybíral mladší lidi „bez minulosti“, kteří byli zárukou loajality. Kádry z padesátých let byly v 70. a 80. letech spíše výjimkou.

Okres na severu (1981, r. Evžen Sokolovský)

Okres na severu je třináctidílný televizní seriál vysílaný na počátku 80. let. Autory jsou protežovaný režimní režisér Evžen Sokolovský (dále například Inženýrská odysea, Muž na radnici, Gottwald), ale také dodnes populární scenárista Jaroslav Dietl (Nemocnice na kraji města). Jednotlivé díly zachycují každodenní život a starosti vedoucího okresního tajemníka KSČ Josefa Pláteníka (hraje ho Jaroslav Moučka), který je vzorem chápavého a lidského stranického funkcionáře.