Známosti

  1. K čemu chce Bobo využít známosti s odjíždějící Klárkou a její rodinou?
  2. Pokuste se k Bobovu rozhodnutí a odpovídajícímu jednání přiřadit hodnoty, které odráží.
  3. Jaké předpoklady k profesnímu úspěchu (kariéře) mají Bobo a Doubravka? Pokuste se o srovnání.

Úspěch v socialistické společnosti často závisel nejen na kádrovém profilu a politické angažovanosti, ale též na známostech. Lidé si vytvářeli sociální sítě, v nichž se vzájemnými službami a protislužbami zavazovali k podpoře. Ukázka zachycuje nepříliš schopného studenta medicíny Boba (Oldřich Vízner), který si chce zajistit prospěch na škole i další profesní kariéru právě touto cestou. Dobový snímek tuto praxi hodnotí negativně, zobrazuje ji v rámci povolené (sebe)kritiky socialismu, jež je navíc umocněna kontrastní kladnou postavou Bobovy přítelkyně Doubravky (Daniela Kolářová), která tento účelový klientelismus odmítá. Byť je Bobo poněkud karikován, rozhodně představuje realističtější postavu než idealistická dívka. Antropolog Ladislav Holý upozorňuje na životnost těchto vzorců chování i v 90. letech. Ukázku tak lze využít k hodnocení fenoménu známostí jak v období tzv. normalizace, tak v současné době.

Léto s kovbojem (1976, r. Ivo Novák)

Divácky úspěšná romantická komedie z prostředí idealizovaného letního venkova vypráví příběh lásky psycholožky Doubravky s traktoristou a pasáčkem družstevních krav Honzou. Honzova bezprostřednost, optimismus a přístup k životu i práci uchvátí Doubravku tak, že se rozhodne opustit svého sobeckého a nevyrovnaného přítele a postavit se i konzervativní rodině. Režisér Novák do filmu zakomponoval odlehčený satirický pohled na fenomén chatařství, romantiku venkova i mezilidské vztahy.