Zásobování

  1. Popište, co jste viděli.
  2. Proč se vedoucí prodejny zlobí na pionýry.
  3. Jakou roli hraje v ukázce pravopisná chyba?
  4. Vypovídá problém s Pribináčky něco o charakteru socialistického zásobování? Setkal by se dnešní spotřebitel s obdobnou situací? Osvětlete.
  5. Proč vedoucí volá: „To jste pionýři?!“ Jak jsou v ukázce pionýři charakterizováni?
  6. V jakých souvislostech se dnes objevuje píseň „Zdraví z Posázaví“?

Ukázka pochází z filmové komedie Ať žijí duchové! Navazuje na scénu Fronta. Děti v ní zapíšou do tzv. knihy přání a stížností, že došly Pribináčky. Vedoucí samoobsluhy Jouza (Lubomír Lipský) kvůli tomu objedná na druhý den 200 kusů, ale děti si je nekoupí. Ukázku lze využít k ilustraci specifik socialistického zásobování zejména s ohledem na vztah nabídky a poptávky. Děti v ukázce vystupují s identitou pionýrů. Ačkoliv se zdá, že se nechovají zrovna příkladně, z širších souvislostí příběhu vyplývá, že byl tento postoj vůči vedoucímu oprávněný. Pionýři vnáší do společnosti obce morální principy a trestají vedoucího Jouzu, kterému jde jen o vlastní prospěch. To vše je zasazeno do odlehčené, komediálně hravé zápletky, díky níž je film oblíbený dodnes.

Ať žijí duchové! (1977, r. Oldřich Lipský)

Rodinná komedie režiséra Oldřicha Lipského pojednává o skupince dětí, které se rozhodnou zabránit přestavbě starého hradu na zemědělskou usedlost. K tomu je jim nápomocný rytíř Vilém Brtník z Brtníku a jeho dcera Leontýnka. Film zachycuje dobrodružství, která děti společně se svými nadpřirozenými kamarády (rytíř Brtník, Leontýnka a skřítci) zažívají při záchraně hradu. Snímek provází hudba Jaroslava Uhlíře.