Zásah VB

  1. Jaké role plnila ve společnosti Veřejná bezpečnost? Pokuste se o srovnání se současnou policií.

Krátká ukázka z filmu …a bude hůř ilustruje násilné jednání příslušníků bezpečnostních sborů vůči lidem z undergroundu. V ukázce (resp. v celém filmu) není kontext zásahu explicitně vysvětlen, lze tedy pouze dedukovat, co bylo důvodem zatčení. Ukázka tak ilustruje represivní funkci Veřejné bezpečnosti. Klip tak může posloužit jako východisko debaty o politických funkcích VB, které jsou poněkud přehlíženy ve „prospěch“ démonizované Státní bezpečnosti. Přitom to ale byla především VB, se kterou se underground střetával. VB vynucovala dodržování nejen zákonných norem, ale i dobových představ a zvyků. Typickým a viditelným zásahem bylo např. ostříhání dlouhých vlasů.

…a bude hůř (2007, r. Petr Nikolaev)

Film Petra Nikolaeva je adaptací stejnojmenné knihy Jana Pelce. Zobrazuje život lidí na okraji společnosti, je sondou do každodennosti undergroundu. Film popisuje téměř s dokumentární přesností životní styl undergroundu, včetně alkoholových excesů a sexuální nevázanosti. Zachycuje také perzekuci undergroundu ze strany bezpečnostních složek a okrajově i diferencované postoje „většinové“ společnosti. Už v době svého vzniku vyvolala Pelcova kniha vášnivé polemiky (odsudky Ivana Svitáka a Rio Preisnera), ale vysloužila si i pochvaly (Egon Bondy). Ambivalentní postoje vůči tématu undergroundu se přirozeně promítají i do jeho hodnocení.