Vzpomínání na tzv. normalizaci

  1. Jaká byla dle ukázky doba tzv. normalizace? Popište jednotlivé charakteristiky užité v ukázce.
  2. Odpovídá tento obraz tomu, co znáte z učebnice dějepisu, z televize, případně z rodinných vzpomínek? Popište případné posuny.
  3. Jak je možné, že se při vzpomínání na 70. léta dle slov vypravěče „nikdo neshodl s nikým“? Co to vypovídá o charakteru vzpomínání v seriálu Vyprávěj?
  4. Souhlasili byste s tvrzením, že „každý si z těch časů asi pamatuje něco jiného“? Zdůvodněte.
  5. Může někdo nabídnout „pravdivou interpretaci společných vzpomínek“?
  6. Jaká je (či by měla být) v tomto kontextu role školního dějepisu a historické vědy?

V úvodní sekvenci k šestnáctidílné řadě vypravěč charakterizuje dobu tzv. normalizace a hovoří též o charakteru rodinných vzpomínek na tuto dobu. Seriál Vyprávěj, který představuje jeden z reprezentativních způsobů zpřítomňování normalizační minulosti v dnešní době, má poměrně vysokou sledovanost i divácký ohlas. Charakteristický je pro něj důraz na rodinnou perspektivu, přiznání plurality možných pohledů na dobu 70. a 80. let a autenticita dobových předmětů (móda, bytové doplňky, automobily, hračky aj.). Předmětem dějepisné výuky by vedle znalostí konkrétní minulosti měly být i dovednosti, jak s těmito znalostmi nakládat. Dějepis by měl (dle RVP) usilovat o kultivaci historické paměti. Filmové obrazy tzv. normalizace nabízejí v tomto smyslu vhodný materiál, neboť žákům ukazují, jak mohou být hodnocení minulosti různorodá. V rámci analýzy těchto zobrazení směrují jejich pozornost k tomu, proč se tato hodnocení mění, k čemu mohou sloužit odpovídající výklady minulosti v dnešní době.

Vyprávěj – druhá řada, díl 1., Sedmdesátá léta (2011, r. Biser Arichtev)

Retroseriál České televize mapuje osudy rodiny Dvořákových. První díly začínají v 60. letech, děj postupuje chronologicky směrem k současnosti, v jednotlivých dílech tak můžeme sledovat proměny každodennosti v Československu a osudy hrdinů na pozadí významných mezníků, jakými byly rok 1968 nebo 1989. Seriál se zaměřuje na zachycení společnosti v jejím celku, některé motivy mají významně edukativní nádech, výrazná je vstřícnost k většinovému divákovi. Jednotlivé epizody doplňují archivní ukázky ze zpravodajských pořadů. Seriál je u diváků velmi populární, výraznou stopu zanechává i na webu České televize, kde je možno všechny odvysílané díly zhlédnout a vyjádřit se k nim.