Vzory jednání

  1. Jakým způsobem argumentují rodiče ve snaze prosadit svůj zájem? Pokuste se o srovnání s dneškem.
  2. Zamyslete se nad situací, kterou popisuje paní Bernášková. Jak byste hodnotili řešení učitelky Belšanové?

Scéna ze seriálu Okres na severu rekonstruuje určitý model chování některých rodičů, který se rozšířil během 70. let. Rodiče kritizují učitelku za špatné známky svého syna a odmítají jakoukoli spoluzodpovědnost. Školu vnímají nikoli jako prostor k rozvíjení synovy osobnosti, ale jako odrazový můstek pro jeho další kariéru. K prosazení svých cílů neváhají vyvíjet ani nátlak a vyhrožovat svými politickými konexemi. Ukázka tedy dokumentuje rodinný egoismus, který je nadřazen všemu ostatnímu, a účelové využívání politiky k prosazení zájmů rodiny. Zároveň naznačuje obtížnou pozici učitelů, kteří v konfrontaci s politicky vlivnými rodinami zpravidla slevovali ze svých nároků. Protekcionismus tak měl především politický rozměr, jak v závěru ukázky dokládá projev pana Bernáška. Zajímavá je situace, kterou paní Bernášková popisuje. Učitelka před celou třídou upozornila, že mladý Bernášek při vypracování domácích úkolů podváděl. Paní Bernášková kritizuje právě veřejnou denunciaci. Tato situace ilustruje odlišné pojetí vztahu učitelů k dětem v 70. letech. Zatímco nepsané normy učitelské praxe platné v 70. letech dávají za pravdu učitelce, dnešní recepce by zřejmě tak jednoznačná nebyla. Ukázku tak lze využít nejen jako doklad poměrů panujících ve škole, ale také jako svědectví o dobových pedagogických normách a východisko k debatě o optimálním způsobu řešení dané situace. Ukázka může zároveň otevřít debatu o současných podobách ovlivňování učitelů ze strany rodičů a v širších souvislostech o vztahu rodičů ke škole a významu školního vzdělání vůbec.

Okres na severu (1981, r. Evžen Sokolovský)

Okres na severu je třináctidílný televizní seriál vysílaný na počátku 80. let. Autory jsou protežovaný režimní režisér Evžen Sokolovský (dále například Inženýrská odysea, Muž na radnici, Gottwald), ale také dodnes populární scenárista Jaroslav Dietl (Nemocnice na kraji města). Jednotlivé díly zachycují každodenní život a starosti vedoucího okresního tajemníka KSČ Josefa Pláteníka (hraje ho Jaroslav Moučka), který je vzorem chápavého a lidského stranického funkcionáře.