Význam rodičů pro školu

  1. Čím se podle vás učitelé obvykle zabývají na pedagogických radách? A čím se zabývají učitelé na poradě v ukázce? Proč ředitelku Martínkovou zajímají povolání rodičů žáků? O které profese má zájem a proč?
  2. V polovině osmdesátých let, kdy byl seriál uváděn poprvé, jej sledovaly v neděli dopoledne celé rodiny. Jaký „vzkaz“ dávala uvedená scéna rodičům? A jaký dětem?

Dodnes oblíbený seriál My všichni školou povinní (1984) je považován za relativně věrohodný obraz socialistické školy. Avšak právě kratičké scény typu „pedagogická rada“ velmi jasně naznačují, že je třeba se neustále ptát, na jakých základech a z jakých ingrediencí je dojem věrohodnosti rozmanitých dramatických situací utvářen. Ukázku pragmatické kádrové a personální politiky ředitelky Martínkové se přímo nabízí konfrontovat se vzpomínkami pamětníků.

My všichni školou povinní (1984, r. Ludvík Ráža)

Seriál Ludvíka Ráži zachycuje atmosféru socialistické školy. Sledujeme v něm životní příběhy žáků, učitelů i rodičů, které spojuje příslušnost k jedné škole. Pro seriál je charakteristická důkladná psychologizace postav propojených složitou sítí sociálních vztahů, které se často ocitají v mezních situacích. Mladý nastupující učitel Karfík je konfrontován s realitou školní profese, poznává zkušeného a oblíbeného kolegu Lamače, nevyrovnanou učitelku Hajskou, navazuje vztah s aktivní pionýrskou vedoucí Janou – Rážovy postavy dodnes představují ucelenou typologii učitelů, učitelek a potažmo žáků, do nichž si diváci mohou promítnout vlastní prožitek základní školní docházky. Seriál celkem přesvědčivě vykresluje dobové prostředí a vývojové tendence československé společnosti a školství začátku 80. let, např. fungování školy, pionýrského oddílu a základní organizace KSČ, rodičovské schůzky, feminizaci školství, rozpad rodiny nebo nedostatkové zásobování.