Vystěhování z bytu

  1. Jakým způsobem se rodina dozvěděla o stavbě metra a následném vystěhování na sídliště? Co tato situace vypovídá o vztahu státu a občana?
  2. Myslíte, že byl oslovený zeměměřič inženýr architekt? Jak byste charakterizovali komunikaci, která proběhla mezi otcem (Miloš Kopecký) a zeměměřičem?
  3. S jakými klady spojuje ukázka bydlení v paneláku?

V 70. letech probíhala v Praze výstavba metra a zároveň se budovala rozsáhlá panelová sídliště. Ukázka zachycuje s komediální nadsázkou obyvatele starého města, kteří jsou kvůli demolici vystěhováni do paneláku. Přes tuto nadsázku klip dobře demonstruje jisté zvláštnosti bytové politiky socialistického Československa: otázku vlastnictví bytů a též vztah státu k občanům (rozhodnutí o demolici). Otevírá se zde prostor i pro zamyšlení nad změnou životní úrovně a kvality bydlení související s přechodem ze starého pavlačového bytu (společné sociální zařízení na chodbě) do paneláku. Zajímavý detail představují stěhováci, kteří se samozřejmostí vyžadují od otce (Miloš Kopecký) „doplatek“, aby vůbec vykonali již zaplacenou službu.

Zítra to roztočíme, drahoušku…! (1976, r. Petr Schulhoff)

Komedie staví na ústřední čtveřici herců, kteří představují dva sousedské manželské páry. Do jejich malicherných sporů se promítají různé animozity, např. závist. Komediální zápletka se točí kolem faktu, že přes veškeré soupeření jsou si věčně rozhádaní sousedé zřejmě souzeni – setkávají se totiž i v novém domě, kam je přestěhují ze zbouraného činžáku. Navíc se syn staršího páru sblíží s neteří druhé dvojice.