Vstup do strany

  1. Srovnejte tvrzení obou mužů o důvodech vstupu do KSČ. Který z mužů vás spíše přesvědčil a proč?
  2. Mohl by podle vás takový příspěvek vzniknout o deset let dříve? Co to vypovídá o politických poměrech v druhé polovině osmdesátých let?

Krátká ukázka z dokumentárního filmu o otci a synu Mladých, dělnících z ČKD Vysočany, zachycuje jejich odlišné pohledy na vstup do KSČ. Zatímco otec Mladý trvá na idealistických důvodech, které vedou lidi ke vstupu do strany, jeho syn zdůrazňuje pragmatické motivy nových straníků. Závěry dnešních historiků a sociologů mu dávají za pravdu. Je otázka, jestli otec Mladý svým postojům věřil, také ve zbytku filmu se snaží obhajovat komunistickou politiku, ovšem jeho argumenty vyznívají nepřesvědčivě a toporně a jeho spolupracovníci je nesdílejí. Ostatně i jeho syn se vůči jeho argumentům staví kriticky, což naznačuje společenskou izolovanost reprezentantů či jen zastánců normalizačního režimu. Zároveň je ovšem ukázka (tak jako celý film) dokladem svobodnější atmosféry ve společnosti, ve které již mohou zaznívat i relativně kritické postoje.

Diktatura svědomí (1987, r. Vítězslav Bojanovský)

Film z produkce Krátkého filmu ilustroval přestavbový narativ druhé poloviny osmdesátých let. Příběh otce a syna Mladých dokládá některé sociální trendy v období socialismu – například generační návaznost v profesi, dědění zaměstnání z otce na syna, práce v jednom podniku. Zatímco otec Mladý je angažovaný straník, jeho syn je vůči straně i režimu spíše nedůvěřivý. Ve filmu se objevuje opatrná kritika malé efektivity ekonomiky, její zastaralosti, nepružnosti a vysoké zmetkovitosti ze strany obyčejných dělníků. Promluvy otce Mladého, který se snaží systém obhajovat, vyznívají vesměs nepřesvědčivě a frázovitě. Ve filmu se mihne i Gorbačov, který v roce 1987 přijel do Československa a navštívil mj. i ČKD Vysočany. Přímé odkazy na politiku se ovšem krom této epizody nevyskytují a film je subverzivním vyjádřením nespokojenosti mladé generace s panujícími sociálními a ekonomickými poměry.