Volný čas

  1. Jak na vás působí pohled do života skupiny pionýrů? Jsou podle vás otázky, které si kluci pokládají, jejich vlastní?
  2. Nakolik se podle vás volnočasové aktivity pionýrů podobaly tomuto obrazu?

Pořad Sondy šedesát měl být vzdělávacím pořadem pro mládež, který kombinoval příběhy pionýrských skupin s výkladovými pasážemi z dějin dělnického hnutí. Vedoucí pionýrů Václav Borovička přezdívaný Buk provádí na Kampě prezenci a následně odvádí pionýry na procházku po stopách dělnického hnutí. Reportáž se snaží inscenovat pionýrskou každodennost, ale promluvy pionýrů jsou v tomto ohledu značně nevěrohodné. Je zřejmé, že slovník Poláčkových Bylo nás pět je v ústech pionýrů z 80. let archaický. Také představa, že by pionýry zajímala milenka Jana Nerudy, je úsměvná. Realita řady pionýrských organizací byla zcela odlišná. Klip tak může posloužit především jako ukázka představy o ideální normě volnočasové aktivity.

Sondy 60 (1980–1982, ČST, publicistika)

Jeden z publicistických pořadů Československé televize nijak zvlášť nevybočoval z šedivé produkce normalizační publicistiky. Jeho tvůrci volili především nekonfliktní a politicky korektní témata, v nichž se zpravodajství mísilo (jak bylo tehdy obvyklé) s politickou propagandou.