Vojenská služba ženatých mužů

  1. Jak se vojenská služba dotkla žen?

Krátká ukázka z dokumentu Heleny Třeštíkové ilustruje dopady vojenské služby na soužití mladých manželů. Vojenská služba vždy představovala výrazný zásah do života nejen mužů, ale i žen. Podmínky a prožitky vojenské služby se značně lišily. Na mnohých mladých mužích zanechala hluboké stopy. Z kontextu je zřejmé, že Václavova vojenská služba patřila mezi ty méně náročné. Ženatí muži navíc zpravidla nesloužili celých 24 měsíců, ale měli možnost tzv. zkrácené vojenské služby na 6 měsíců. Také zpravidla častěji navštěvovali svou rodinu.

Manželské etudy (1987, r. Helena Třeštíková)

Manželské etudy je název cyklu časosběrných dokumentů, který vysílala Československá televize v roce 1987. Jsou jedinečnou sondou do života české rodiny 80. let. Režisérka mapovala v jednotlivých dílech život šesti mladých manželských dvojic po dobu šesti let od svatby (1980–1986). Helena Třeštíková patřila k prvním dokumentaristům na světě, kteří se náročné časosběrné metodě začali věnovat. Hodnotu dokumentů umocnilo pokračování Manželské etudy po dvaceti letech z roku 2005, nabízející konfrontaci dřívějších postojů a problémů mladých manželů (nízký sňateční věk, osobnostní nezralost, nevyhovující bydlení, absence vize budoucnosti) a současného životního stylu.