Vojenská služba

  1. Jaký byl podle této ukázky průběh vojenské prezenční služby?
  2. Domyslete pokračování ukázky. Až kluci z pokoje odejdou, jak si výstup vysvětlí? Jak budou hodnotit vojenskou službu? A jaké závěry z toho pro sebe asi vyvodí?

Ukázka přináší zajímavý obraz fungování základní vojenské služby za normalizace, aniž by přinesla byť kratičký záběr uniformy nebo zbraně. Hrdinův bratr dostal krátkou dovolenou z „vojny“. Z jeho hysterické reakce na skutečnost, že mladší bratr nosí jeho džíny a půjčuje kamarádům jeho oblíbené gramofonové desky, vidíme, že vojna mohla narušit psychiku mladých mužů. Podle životního stylu mladíka (rockenrol a džíny) můžeme usuzovat, že patřil k nonkonformní mládeži, které se režim snažil vojenskou službu co nejvíc znepříjemnit. V ukázce se zmiňuje několik okolností – služba daleko od domova, krátké a zřídkavé dovolené, šikana. O těchto aspektech vojenské služby se za normalizace nesmělo veřejně mluvit a i v současném diskurzu převládá spíš nostalgické vzpomínání na vojnu.

Občanský průkaz (2010, r. Ondřej Trojan)

Na motivy knihy Petra Šabacha a podle scénáře Petra Jarchovského natočil Ondřej Trojan další ze série nostalgicky vyznívajících tragikomedií, v níž se snaží zachytit chlapecký svět, ve kterém se střetává reálný socialismus s pubertálním rebelantstvím. Zaměřuje se především na konflikt mladých lidí a politického systému ztělesňovaného policejním aparátem. Příběh čtyř dospívajících mladíků je symbolicky ohraničen dvěma barevně odlišnými dokumenty – červeným občanským průkazem a modrou knížkou. Z pozice „mániček“ se režisér pokusil postihnout hudebně-kulturní rozměr vzdoru proti oficiálně prezentované kultuře.