Vánoce

  1. Co v tomto obraze vánočních svátků zcela chybí? Proč?
  2. Zkuste porovnat vlastní vzpomínky na Vánoce s nabízeným obrazem.

Ukázka ze seriálu Žena za pultem ilustruje typické rituály spojené s oslavou Vánoc v sedmdesátých letech 20. století. Na první pohled je patrná absence jakýchkoli náboženských symbolů a rituálů. Ústup náboženské symboliky měl své důvody politické i kulturní. Vládnoucí režim, který se profiloval jako ateistický, sice aktivně pracoval na oslabení role církví a náboženství ve společnosti, ale odklon české (ne tak slovenské) společnosti od náboženských tradic měl hlubší kořeny sahající až do 19. století. Jeden z přetrvávajících atributů náboženské tradice představovaly koledy, často ovšem nahrazované recitací Erbena (jako je tomu v tomto případě). Ve vnímání vánočních svátků došlo k posunu. Namísto připomenutí narození Ježíše se Vánoce staly spíše svátky rodinné pohody, jejich duchovní rozměr byl oslaben ve prospěch konzumace spotřebního zboží a jídla.

Žena za pultem (1977, r. Jaroslav Dudek)

Dvanáctidílný seriál popisuje socialistickou společnost z pohledu prodavačky potravin. Hlavní hrdinka Anna Holubová v podání Jiřiny Švorcové a její kolegyně procházejí složitými životními situacemi, které jsou však vždy vyřešeny v duchu přátelství a lidskosti, jež jsou vlastní socialismu. V seriálu je kromě společenských poměrů značně idealizována i tehdejší nabídka potravin, která mnohdy nedokázala uspokojit ani základní nároky. Přes veškerý ideologický nános se seriál těšil velké divácké oblibě, stejně jako většina seriálů z pera scenáristy Jaroslava Dietla.