Úspěchy chemického průmyslu

  1. Všímejte si, jak jsou v ukázce charakterizováni muži a jak ženy. Odpovídají podle vás filmové obrazy spíše tradičnímu nebo modernímu pojetí mužských a ženských rolí ve společnosti? Své závěry zdůvodněte.
  2. Jaké bylo postavení chemického průmyslu v hospodářství socialistického Československa? Využijte a kriticky zhodnoťte informace z filmu, historických atlasů a zeměpisných učebnic.
  3. S pomocí ukázky vysvětlete pojem „technický pokrok“. Vyberte alespoň jeden příklad, který film (mimoděk) nabízí, jehož prostřednictvím můžete vývoj moderních technologií ilustrovat.

Televizní reportér Dadák (Václav Postránecký) připravuje pořad o chemickém závodě, který zažívá období úspěchu a prosperity. Setkává se zde s mladou inženýrkou Šulcovou (Jaroslava Obermaierová), která je podnikem pověřena, aby do televizních kamer vysvětlila základy zpracování polymerů i funkci nového objevu. Tak se začíná milostný příběh s názvem Jakou barvu má láska, v němž se režisér Zbyněk Brynych pokusil vykreslit ideální představu o životě v moderní společnosti socialistického Československa první poloviny 70. let 20. století.

Jakou barvu má láska (1973, r. Zbyněk Brynych)

Milostný příběh režiséra Zbyňka Brynycha vypráví o mladé inženýrce vývojového oddělení chemického závodu a televizním reportérovi. Ukazuje, že i když má člověk zodpovědný přístup k práci a smysl pro povinnost, je lehké nechat si poplést hlavu láskou. V hlavních rolích Jaroslava Obermaierová a Václav Postránecký. Normalizační romantická lovestory ukazuje vzorové socialistické kariéry – v tomto případě chemické inženýrky a televizního reportéra.