Umění ve službách ideologie

  1. Jaké má být podle ukázky angažované umění? Jakým tématům se věnuje?
  2. Kdo je to „hrdina naší doby“ a s jakými hodnotami je spojován?
  3. Vypište si konkrétní motivy z představených uměleckých děl a zamyslete se nad tím, co vypovídají o charakteru socialistického umění.
  4. Napadají vás nějaká témata, která by byla pro angažované umění nepřijatelná? Zdůvodněte.

Publicistický snímek Československé televize z roku 1973 se zabývá rolí umění v socialistické společnosti. Ukázka představuje angažované umění v rámci výstavy Armádního výtvarného studia. O socialistickém umění dále hovoří Vladimír Šolta, vedoucí AVS a člen předsednictva Svazu českých výtvarných umělců, manžel herečky Jiřiny Švorcové. Pořad nabízí konkrétní ukázky angažovaného umění. Scéna tak umožňuje analýzu role socialistického umění ve společnosti

Kultura a lidé (ČST, 1973)

Přehledový a bilancující pořad Československé televize přinášel základní údaje o nejvýznamnějších kulturních počinech roku 1973. Josef Větrovec v roli průvodce seznamoval diváka v hodinovém pořadu s novými výstavami, knihami a filmy, zazněly v něm i hlasy vybraných umělců. Umění je zde v duchu vládnoucí ideologie prezentováno jako forma politického aktivismu, normativně jsou také vymezena estetická kritéria „opravdového“ umění.