Úkoly VB

  1. Jak byste hodnotili úkoly VB vyjmenované v tomto klipu?
  2. Plní současná policie obdobné úkoly?

Úryvek z politickovýchovného manuálu pro příslušníky VB, který je měl informovat o základních formách tzv. ideologické diverze. Tento závěrečný úryvek sumarizuje povinnosti v tomto úseku jejich práce. Nejde tedy o sumární výčet všech povinností, ty byly jistě rozsáhlejší a zahrnovaly i udržování pořádku v nejširším slova smyslu, popř. potírání „klasické“ kriminality. Tento úryvek ovšem poukazuje na politickou agendu VB, tedy na to, že Veřejná bezpečnost zdaleka nebyla apolitickým a čistě odborným orgánem, ale také ona plnila významnou roli politického dohledu a vynucování ideologických norem.

Postup základních útvarů VB proti konkrétním projevům ideologické diverze (Čs. armádní film pro FMV, 1985, r. M. Fojtík)

Politickovýchovný manuál pro příslušníky Veřejné bezpečnosti je založen na oficiálním režimním stanovisku vůči skupinám a jednotlivcům, kteří se různou měrou a formou odchylovali od ideologické normy. Velmi důkladně popisuje policejní praktiky, a to z pohledu VB, tedy „shora“. Film je důležitým pramenným materiálem, protože podle něj příslušníci skutečně jednali nebo měli jednat.