Uklízečky

  1. Proč se „městská dáma“ ocitla mezi uklízečkami? Pokuste se najít možné zdůvodnění.
  2. Co je podle vás podstatou konfliktu mezi uklízečkami?
  3. Proč se Boženka brání tykání? Jakou hodnotu si s ním (případně s vykáním) spojuje?
  4. Jaké hodnoty v tomto střetu zastupuje Hortenzie a jaké Boženka?
  5. S jakými hodnotami a statusem si profesi uklízeček spojuje dnešní společnost? Co se ve srovnání s ukázkou změnilo?

Socialistická společnost v duchu projektu beztřídní společnosti usilovala o rovnostářství. Všichni si měli být rovni. Přesto byla sociálně rozvrstvená, existovaly skupiny či profese s vyšším a nižším společenským statusem. Stejně jako v dnešní době patřilo povolání uklízečky k těm profesím, které měly minimální uznání. Uklízečka Hortenzie (Helena Růžičková) z filmové ukázky formuluje tváří v tvář „městské paničce“ (Stella Zázvorková) tuto rovnostářskou myšlenku velmi důrazně, v podtextu je ovšem zřetelná komediální nadsázka. Řada filmových komedií ze 70. a 80. let obhajovala étos socialismu právě skrze komediální satiru, jejímž terčem byla maloměšťácká rodina, která byla zosobněním pokleslého individualismu, účelově orientovaného jednání a touhy po majetku. Zůstává otázkou, která z postav je realističtější, zda bodrá uklízečka Hortenzie, či upjatá městská panička v podání Zázvorkové, která po večerech tajně uklízí na druhém konci města, aby si přivydělala.

Zítra to roztočíme, drahoušku…! (1976, r. Petr Schulhoff)

Komedie staví na ústřední čtveřici herců, kterou představují dva sousedské manželské páry. Do jejich malicherných sporů se promítají různé animozity, např. závist. Komediální zápletka se točí kolem faktu, že přes veškeré soupeření jsou si věčně rozhádaní sousedé zřejmě souzeni – setkávají se totiž i v novém domě, kam je přestěhují ze zbouraného činžáku. Navíc se syn staršího páru sblíží s neteří druhé dvojice.