Učňovská mládež

  1. Jak na vás působí pracovní prostředí továrny? Co dělají zaměstnanci v pracovní době?
  2. Dokážete na základě výroku mistra „Hlavně to tady vytrubujte. Změřte to ještě jednou.“ formulovat tezi o úrovni pracovní morálky nebo efektivity práce ve velkém výrobním podniku v době reálného socialismu?

Legitimita systému reálného socialismu se v oblasti zaměstnanecké politiky odvíjela od garance 100 % zaměstnanosti. Na práci měl každý ekonomicky aktivní obyvatel Československa nejen nárok garantovaný státem, byla současně i jeho povinností. Tato politika ovšem v některých sektorech hospodářství negativně ovlivnila efektivitu výroby a pracovní morálku. Zatímco po odborně kvalifikovaných pracovních silách byla velká a často neuspokojená poptávka, zejména ve velkých výrobních podnicích se i pro mladé absolventy bez praxe muselo pracovní místo vytvořit. Stejně jako tato ukázka je celý Soukupův film ilustrací pracovní morálky a efektivity práce v plzeňské Škodovce. S trochou nadsázky můžeme konstatovat, že mladé absolventy Ondřeje s Cyrilem ani jejich mistra za celý film nevidíme v továrně skutečně pracovat.

Vítr v kapse (1982, r. Jaroslav Soukup)

Komedie režiséra Jaroslava Soukupa z prostředí plzeňské Škodovky nahlíží do životů dvou kamarádů Ondřeje a Cyrila. Tito dva mladíci hned po maturitě na průmyslovce nastupují do prvního zaměstnání, ve kterém se potýkají nejen s novou životní rolí, ale také s přicházející dospělostí a postupem času si ujasňují své plány do budoucnosti. Generační rozdíly jsou zde představeny v konformním duchu – mladí nakonec své omyly vždy uznají a "zapojí se". Film nastartoval kariéry idolů 80. let – Ludvíka Vaculíka a Sagvana Tofiho.