Tvůrčí svoboda

  1. Jaké jsou podle Sequense podmínky tvůrčí činnosti?
  2. Srovnejte to například s obdobnými prohlášeními spisovatelky Šmahelové či sochaře Šolta.

Režisér Jiří Sequens patřil nepochybně ke schopným režisérům, své kvality prokázal především v šedesátých letech (Hříšní lidé města pražského, Atentát). V sedmdesátých a osmdesátých letech tvořil zcela konformně v intencích normalizačního režimu a patřil k protežovaným režisérům, kteří neměli nouzi o zakázky. Jeho úvaha o tvůrčí činnosti zdůrazňuje potřebu vnitřního života tvůrce. Klade tedy důraz na subjekt tvůrce jako na základní předpoklad kvalitní tvorby. Tím se liší od jiných projevů na toto téma, které kladou tvorbu do souvislosti vnějších – politických. Ve své vlastní tvorbě ovšem vnější politické podněty velmi často respektoval a své režisérské schopnosti dával do služeb ideologie.

Křeslo pro hosta (ČST, 1980)

Televizní pořad vysílaný Českou televizí od roku 1980. Slovanský tanec od Antonína Dvořáka, titulní melodie pořadu, zahajoval 30 minutový pořad, ve kterém se pravidelně objevovaly známé a zajímavé osobnosti, kterým byly kladeny rozličné otázky z publika. Pořad ilustruje televizní kulturu 80. let 20. století, která měla odlišné parametry než dnešní zábava. Přístup k "celebritám" byl daleko více pietní a uctivý, na druhé straně nesměla chybět pozitivní a oceňující prohlášení loajality vůči režimu.